Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Er du interessert i ammunisjon og teknologi? Ønsker du jobb i forsvarssektoren i et krevende og givende fagteknisk miljø? 

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
31 januar 2021

Vi har ledig stilling som overingeniør innen ammunisjonsteknologi. Vi søker deg som vil bidra med å utvikle og forvalte materielløsninger for forsvarssektoren og til at Forsvaret har tidsriktig materiell og effektive rutiner for forvaltning. 

Du vil innen eget saksfelt/portefølje jobbe med eierskapsforvaltning, støtte investeringsprosjekter, driftsanskaffelser og være masterdataspesialist.  

Om Forsvarsmateriell landkapasiteter:
har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet. 

Arbeidsoppgaver


 • Være seksjonens masterdataspesialist for ammunisjon og eksplosiver 
 • Utføre teknisk saksbehandling i investeringsprosjekter, driftsanskaffelser og eierskapsforvaltning
 • Utarbeide tekniske kravspesifikasjoner  
 • Utarbeide teknisk dokumentasjon og undervisningsmateriell  
 • Evaluere design, testresultater og dokumentasjon 
 • Ivareta konfigurasjonsstyring gjennom ammunisjonens livsløp

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå med ønsket spesialisering innenfor realfaglig utdannelse slik som fysikk matematikk, mekanikk, kjemi, eller elektronikk
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG/ NATO Secret 

Ønskelig 

 • Prosjektkompetanse 
 • Kjennskap til system applikasjonen SAP 
 • Kunnskap om forsvarssektoren, spesielt Forsvaret 
 • Kjennskap til ammunisjon og våpensystemer 
 • Relevant yrkeserfaring

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du er strukturert og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt, klare mål for arbeidet ditt og for dine medarbeidere 
 • Du evner å ta helhetsansvar for eget fagområde og saksbehandle selvstendig 
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Du har et sterkt engasjement, med stor grad av gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.  

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag  
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 535 200 til 670 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
31 januar 2021
For mer informasjon, kontakt
Bjørn Einar Thoresen
Tittel: Kommandørkaptein
Telefon: 99093510
E-post: bjothoresen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!