Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Fagingeniør

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
3 oktober 2022

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (FMA Luftkap) som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Teknologiavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter er den primære tekniske fagkompetansen i alle faser av anskaffelsesprosjektene. Teknologiavdelingen omsetter brukerens behov til tekniske og funksjonelle kravspesifikasjoner, følger opp under utvikling, produksjon og deltar i evaluering av produktene før driftssetting. I tillegg utvikler avdelingen egne modifikasjoner og reparasjoner - innenfor rammen gitt av European Military Airworthiness Requirements (EMAR 21) - for å gjøre flyene egnet til de oppdragene de er satt til å løse. 

Systems Engineering  i Forsvarsmateriell er knyttet til hvordan behov omsettes til kravspesifikasjoner og følges opp gjennom tilbudsprosesser, kontraktsforhandlinger og i hele design- og produksjonsprosessen hos leverandøren, inntil det er verifisert at produktet oppfyller de krav som er stilt og avtalt.  Vi søker nå etter en person som har erfaring, kunnskap om og interesse for faget Systems Engineering og forvaltning av verktøyene som er nødvendig for å gjennomføre oppgaver i henhold til faget. Vår nye medarbeider skal legge til rette for effektiv gjennomføring av store og små ingeniøroppgaver innenfor avdelingen. Du vil rapportere til sjef for Systemteknikkseksjonen. 

Arbeidsoppgaver

Som medarbeider innen Systems Engineering (SE), systemteknikk på norsk, har du en metodisk og helhetlig tilnærming til utvikling, realisering, bruk, drift og utfasing av systemer. Dette omfatter materiellsystem, informasjonssystem og organisatoriske system. Du vil måtte

 • Samarbeide med ulike roller innen fremskaffelser, både prosjektledelse, tekniske og merkantile funksjoner i tillegg til integrert logistikkstøtte
 • Forvalte krav og kravverifisering generelt og for ulike prosjekter, spesielt innen flyvåpen
 • Utøve rollen som Design Engineer for utarbeidelse av systems safety og airworthiness hazard analysis arbeid
 • Vurdere systems safety (materiellsikkerhet) gjennom analyser av leverandørdata og verifikasjon
 • Lede små og store team gjennom kravspesifisering, risikoarbeid og verifisering 
 • Være en sterk og tydelig rådgiver innen eget ansvarsområde
 • Bidra i prosjekt- og arbeidsgrupper innen eget fagfelt, internt i Forsvarssektoren, utenfor Forsvaret og NATO

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå innen et relevant fagområde
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Du har meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret
 • Du må ha opparbeidet kunnskap og erfaring innen flyvåpen

Det er ønskelig med:

 • Erfaring innen vedlikehold og forvaltning av flyvåpen
 • Erfaring fra Forsvaret/Forsvarssektoren
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Helhetstenkende og analytisk
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Mål- og resultatorientert 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 661 400 til kroner 839 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2026. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
3 oktober 2022
For mer informasjon, kontakt
Anton Norberg Vooren
Tittel: Seksjonssjef/senioringeniør
Telefon: 63 80 83 11
E-post: avooren@u.forsvaret.no

Søk på stillingen på Webcruiter!