Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Flyingeniør 

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
19 september 2021

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, anskaffer og forvalter dem.

CAMO 134 LV seksjon har overordnet ansvar for alle aspekter av kontinuerlig luftdyktighet (EMAR M) og eierskapsforvaltning av C-130J Hercules, Bell 412 og DA-20 Jet Falcon i et levetidsperspektiv. Sammen vil seksjonens medarbeidere bidra på alle områder som kreves for tidsriktige leveranser og en effektiv forvaltning av systemet utover det spesifikke ansvarsområdet som er nevnt. 
Vi søker nå etter en person som har kunnskap om og interesse for både selvstendig ingeniørarbeid og arbeid i team. Kompetanse innen flyskrog/-system vil vektlegges spesielt. Du vil rapportere til Fleet Manager for CAMO 134 LV.  

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for konfigurasjonsstyring gjennom å lede pålitelighetsmonitorering og aktivt etablere forbedringsprogram knyttet til ansvarsområde skrog/system
 • Vurdering og implementering av vedlikeholdsdata og godkjente/sertifiserte tekniske produkter som sikrer opprettholdelse av den kontinuerlige luftdyktigheten
 • Bidra i prosjekter og arbeidsgrupper innen eget fagområde 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdannelse på bachelornivå innen maskin, mekanikk/flyteknikk eller tilsvarende fagkrets, søkere med annen utdannelse og relevant erfaring vil bli vurdert 
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret.  

Ønskelig:

 • Utdannelse på masternivå innen maskin, mekanikk/flyteknikk eller tilsvarende fagkrets
 • Flyteknisk erfaring
 • Kompetanse og erfaring med EMAR el. EASA regelverket
 • Erfaring fra forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Helhetstenkende og analytisk
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Initiativrik og selvgående

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 543.500 til kroner 677.600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
19 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Aina Knudsen
Tittel: Seksjonssjef/Fleet Manager
Telefon: 950 36 373
E-post: aiknudsen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!