Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

HMS-rådgiver

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
Søknadsfrist:
31 januar 2023

Vil du være med å ivareta og utvikle HMS-arbeidet i Forsvarsmateriell? 

Hos oss vil du få jobbe med mange spennende og utfordrende oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag. I denne stillingen vil du ha det overordnede ansvaret for å sikre det systematiske HMS-arbeidet i etaten. Som øverste fagansvarlige for HMS-området vil du jobbe tett på etatsledelsen og øvrig ledelse, for å sikre at fagområdet ivaretas på en god måte. Du får samarbeide med dyktige fagfolk i vernetjenesten, i tillegg til bedriftshelsetjenesten, bærekraftseksjonen og andre relevante fagmiljøer internt og i sektoren for øvrig.

Vi ser etter deg som har god rolleforståelse og trives med varierte oppgaver som spenner fra det operative til det mer langsiktige og strategiske innenfor HMS-området.

Avdeling for Organisasjon og fellestjenester er navet i etaten. Avdelingen har ansvar for kommunikasjon, HR, sikkerhet, lederstøtte til etatsledelsen og arkiv- og dokumentforvaltning for etaten. 

Stillingen er organisert i HR-seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig for HMS i etaten
 • Bidra til videreutviklingen av strategisk HMS-arbeid i Forsvarsmateriell
 • Ansvarlig for gjennomføring av etatens arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger
 • Bistå i arbeidet med avvik og avvikssystem
 • Gjennomføre og veilede i risikovurderinger
 • Gjennomføring av HMS-revisjoner
 • Opplæringstiltak innen HMS
 • Rusforebyggende arbeid
 • Samarbeid med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fagområder
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Bred erfaring fra HMS-arbeid i større virksomheter
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om ISO 45001
 • Kunnskap om bærekraft
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk, har en arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt
 • Du er faglig nysgjerrig og liker og holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med andre
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364, i lønnsspenn kroner 661.400 til 746.900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning avtales.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
Søknadsfrist:
31 januar 2023
For mer informasjon, kontakt
Fride Halmøy
Tittel: HR sjef
Telefon: 917 47 739

Søk på stillingen på Webcruiter!