Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Rådgiver innen utrednings- og kostnadsanalyse

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
5 februar 2023

Vi søker etter to rådgivere/analytikere som har god kunnskap om- og interesse for kostnadsanalyse. Du vil få ansvar for å lede og gjennomføre kostnads- og usikkerhetsanalyser, samt beregne levetidskostnader for Forsvarets nye kapasiteter.

Stillingen vil rapportere til sjef for Utrednings- og kostnadsanalyseseksjonen og bli en del av et team med flere dyktige medarbeidere. Seksjonen er ansvarlig for fagområdet kostnadsledelse, som innebærer økonomiske utredninger og kostnadsestimering i materiellinvesteringsprosessen.

Seksjonen er også ansvarlig for å gjennomføre en rekke tverrfaglige analyser som skal bidra til kontinuerlig forbedring av investeringsområdet.

Om Investeringsavdelingen :
Investeringsavdelingen har ansvar for materiellinvesteringsprosessen. De som jobber her følger opp og støtter andre avdelinger i Forsvarsmateriell med sin spesialkompetanse knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Prosessleder for kostnads- og usikkerhetsanalyser
 • Beregne investerings- og driftskostnader for Forsvarets nye kapasiteter, herunder kostnads- og styringsrammer
 • Lede og gjennomføre tverrfaglige analyser og utredinger
 • Understøtte produksjon av beslutningsdokumenter for investeringsprosjekter
 • Metode og kunnskapsutvikling innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelorgradsnivå innenfor økonomirelaterte eller tekniske fag
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i både norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Ønskelig:

 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring med kostnadsestimering-, utredning- og analyse
 • Erfaring med statens prosjektmodell
 • Kjennskap til konseptvalgutredning (KVU), samfunnsøkonomiske analyse og annen tidligfaseprosjektering 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Evne til å fasilitere og drive frem prosesser
 • Kan raskt sette deg inn i nye problemstillinger og komplekse prosjekter, og evner å håndtere flere saker samtidig
 • Proaktiv og samarbeidsorientert
 • Kvalitetsorientert, grundig og effektiv
 • God evne til å fremstille komplekse problemstillinger på en overordnet og forståelig måte

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1364, lønnsspenn fra kroner 584 700 - 689 100 brutto pr.år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
5 februar 2023
For mer informasjon, kontakt
Anders Johansen
Tittel:
Telefon:

Søk på stillingen på Webcruiter!