Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Rådgiver kontrakt

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
16 mai 2021

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Kontraktsavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter har i hovedoppgave å fremforhandle, etablere og følge opp kontrakter for Luftforsvarets investeringsprosjekter. Avdelingen har som oppgave å delta og følge opp på kontrakt- og finanssiden i internasjonale komiteer rettet mot avdelingens fagområde.  I tillegg har avdelingen som oppgave å gi generell rådgivning innen kontraktsområdet internt i divisjonen, og til eksterne aktører.  

Arbeidsoppgaver

 • Utøve merkantilt fagansvar, gi råd, planlegge og utføre merkantilt arbeid innen tildelte anskaffelsessaker i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og etter strenge forretningsmessige prinsipper
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora knyttet til prosjektene og støtte prosjektene i alle faser
 • Faglig oppfølging, rådgiving og veiledning av øvrige saksbehandlere
 • Standardisere og utvikle kontraktsmaler og prosesser 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Godkjent masterutdanning eller tilsvarende innen juridiske/økonomiske/administrative fag eller annen relevant fagkrets
 • Søkere med bachelorutdanning innen ovennevnte fagkrets og med lang og relevant erfaring vil bli vurdert
 • God kunnskap om norsk regelverk for offentlige anskaffelser og erfaring med inngåelse/oppfølging av kontrakter inngått gjennom dette regelverk
 • God kjennskap til internasjonale regelverk for anskaffelser og erfaring med inngåelse og oppfølging av kontrakter i det internasjonale markedet
 • Minimum 3 års erfaring med inngåelse/oppfølging/forvaltning av kontrakter, kan være erfaring fra både nasjonalt og internasjonalt kontraktarbeid, og da fortrinnsvis fra begge, der arbeidsspråket er engelsk
 • Du har svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Ønskelig: 

 • Erfaring fra forsvarssektoren
 • Erfaring med kontraktsarbeid innen flyvedlikehold

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du er initiativrik, tar ansvar og gjennomfører
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god helhetsoversikt og klare resultater 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn kroner 566.700 til kroner 670.100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
16 mai 2021
For mer informasjon, kontakt
Eivind Fagge
Tittel: Underdirektør/avd.sjef kontrakt
Telefon: 920 45 064
E-post: efagge@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!