Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Rådgiver materiellavhending IKT

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
1 august 2022

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte. En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell.  Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke. 

Vi søker nå etter en person med  gode kunnskaper om forsvarets prosesser innen et eller flere avfølgende fagområder: økonomi, teknologi, styring og ledelse.  Det er en fordel om du har erfaring eller kjennskap til driftsanskaffelser og eller fra avhending, salg og forsvarets våpensystemer; fortrinnsvis innen militært IKT materiell. Du vil i stor grad kommunisere muntlig og skriftlig med både norske og utenlandske aktører. Stillingen har vært vakant og endringer i stillingsbeskrivelsen kan forekomme. Stillingsinnehaver vil ha gode muligheter til påvirke utformingen av denne. 

Du vil jobbe i materiellavhendingsseksjonen som er organisiert under materiellavdelingen, og vil rapportere til kontorsjef driftsavhending

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre avhending, herunder salg, destruksjon og donasjon av IKT materiell
 • Løpende viderutvikling av prosess for avhending av IKT materiell i samarbeid med prosessteam
 • Ved behov bistå med avhending av annet materiell
 • Ved behov bistå prosjektavdelingen innen eget fagområde

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant høyere utdanning på bachelornivå innen relevant fagkrets. Annen utdanning og spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Det kreves minst 3 års relevant arbeidserfaring
 • Du har meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig / NATO secret

Ønskelig: 

 • Erfaring med forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samhandling og dialog samt evne til å skape tillit
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du er vant til og trives med å lede møter, arbeidsgrupper og lignende
 • Du har sterke kommunikasjonsevner og fremstår trygg og klar i møtearenaer
 • Du er strukturert og evner selvstendig fremdrift innen et komplekst område
 • Du er åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal nedlegges. Bytte av arbeidssted, fortrinnsvis på aksen Oslo-Gardermoen, må påregnes.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 lønnsspenn kroner 584.700 til kroner 689.100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.    

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
1 august 2022
For mer informasjon, kontakt
Knut Wilhelm Hjelmervik
Tittel: Kontorsjef
Telefon: 93 44 03 04
E-post: khjelmervik@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!