Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Saksbehandler - lager/Materiellavhending

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
14 august 2022

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte. En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell.  Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke. 

En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell.  Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke. 

Vi søker nå etter 2 fremoverlente og driftige personer med evne til å jobbe selvstendig innen opptrukne rammer. Du ser muligheter og har ett ønske om å utfordre deg selv og de rundt deg for å skape merverdi innen lagerdrift, salg, auksjoner og prosesser knyttet til kundebehandling. Du liker å utfordre deg på områder du kanskje ikke har kjennskap til fra før, og er ikke redd for å snakke med fremmede. Det er en fordel med erfaring fra et eller flere av følgende områder: lagerdrift, salg, auksjoner, kundebehandling og kontordrift. Det er en ytterligere fordel om du har militær erfaring innen de samme områder. Du vil i stor grad kommunisere muntlig og skriftlig med både norske og utenlandske aktører. Stillingene er nye og endringer i stillingsbeskrivelsen kan forekomme, stillingsinnehavere vil ha gode muligheter til påvirke utformingen av disse. Det er gode utviklingsmuligheter i stillingene. 

Du vil jobbe i materiellavhendingsseksjonen som er organisert under materiellavdelingen, og vil rapportere til kontorsjef driftsavhending

Arbeidsoppgaver

Utføre salg, auksjon, og destruksjon av alle typer materiell fra kategoriene land-, sjø-, luft- og fellesmateriell i tett samarbeid med og på oppdrag fra FMAs avtalepartner WGS og NSG på Sperre på Elverum. Ved behov styrke bemanning på lagerlokasjoner andre steder i Norge/utland i Forsvarssektorens eie ved løsing av salg-, auksjons-, og destruksjonsoppdrag. Det må påregnes ukentlig reise mellom Kjeller Base og lagerlokasjon Sperre på Elverum

 • Lede og planlegge auksjoner og småsalg
 • Delta i planlegging av destruksjon og salg, og tidvis utarbeide avhendingsplaner
 • Utferdige skriv
 • Gjennomføre konkurranser, direktesalg, donasjoner, auksjoner
 • Sørge for forsvarlig forvaltning innen området
 • Bidra inn i øvrige prosessområder, slik som fremskaffe og forvalte

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant lavere utdanning tilsvarende fullført og bestått videregående skole, gjerne teknisk innen bil/motorfag
 • Annen utdanning og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Førerkort klasse B
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig / NATO secret

Ønskelig: 

 • Bachelor innen relevant fagkrets, eksempelvis innen kontor, logistikk og lager
 • Erfaring med forsvarssektoren
 • Truckførerbevis (Liten og tung truck)
 • Førerkort for en eller flere av klassene BE, D1, D1E, D, C1, C1E, C og CE 

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samhandling og dialog samt evne til å skape tillit
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du trives med å jobbe i mindre arbeidsgrupper og lignende
 • Du fremstår trygg og klar i møtearenaer
 • Du er strukturert og evner selvstendig fremdrift innen definerte områder
 • Du er åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal nedlegges. Bytte av arbeidssted, fortrinnsvis på aksen Oslo-Gardermoen, må påregnes.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, lønnsspenn kroner 485 800 til  573 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.    

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
14 august 2022
For mer informasjon, kontakt
Knut Wilhelm Hjelmervik
Tittel: Kontorsjef
Telefon: 93 44 03 04
E-post: khjelmervik@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!