Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Senior flyingeniør 

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
26 oktober 2021

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (FMA Luftkap) som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

CAMO 133 LV seksjon har overordnet ansvar for alle aspekter av kontinuerlig luftdyktighet (EMAR M) og eierskapsforvaltning av luftsystemene P-3 og P-8 i et levetidsperspektiv.  Sammen vil medarbeiderne i seksjonen bidra for å ivareta tidsriktige leveranser og en effektiv forvaltning av systemene. Dette innebærer blant annet å utarbeide kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner for systemene, og bidra til etableringen av leveranseavtaler med Luftforsvaret. Seksjonen skal videre identifisere vedlikeholdskilder, initiere etablering av avtaler med valgte vedlikeholdskilder, inneha overordnet konfigurasjonsansvar og styring for aktuelt system, foreslå modifikasjoner, samt følge opp vedlikeholdsavtalene.  Vi søker nå etter en person som har kunnskap og interesse for selvstendig ingeniørarbeid og arbeid i team.  Kompetanse innen skrog/system vil vektlegges.  Du vil rapportere til fleet manager for CAMO 133LV.

Arbeidsoppgaver

 • Inneha rolle som faglig leder og ha ansvar for konfigurasjonsstyring gjennom å lede pålitelighetsmonitorering og aktivt etablere forbedringsprogram knyttet til ansvarsområde skrog/system
 • Vurdering og implementering av vedlikeholdsdata og godkjente/sertifiserte tekniske produkter som sikrer opprettholdelse av den kontinuerlige luftdyktigheten
 • Bidra i prosjekter og arbeidsgrupper innen eget fagområde

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdannelse på bachelornivå innen maskin, mekanikk/flyteknikk eller tilsvarende fagkrets
 • Minimum tre års relevant erfaring 
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Ønskelig:

 • Utdannelse på masternivå innen maskin, mekanikk/flyteknikk eller tilsvarende fagkrets
 • Erfaring fra forsvarssektoren
 • Flyteknisk erfaring fra Luftving eller fra sivil luftfart
 • Kompetanse og erfaring med EMAR eller EASA regelverket

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Du kan vise til gode rutiner, du evner å jobbe selvstendig, og setter deg klare mål for arbeidet ditt
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 650.300 til kroner 825.900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
26 oktober 2021
For mer informasjon, kontakt
Arild Amundsen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 63 80 82 47
E-post: aramundsen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!