Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Seniorkonsulent CAMO MVH

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
4 juli 2022

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, anskaffer og forvalter dem.

CAMO Maritim Helikopterving (MHV)-seksjon har overordnet ansvar for alle aspekter av kontinuerlig luftdyktighet (EMAR M) og eierskapsforvaltning av NH90 og Saab Safari i et levetidsperspektiv. Sammen vil medarbeiderne på seksjonen bidra på alle områder som kreves for tidsriktige leveranser og en effektiv forvaltning av systemet utover det spesifikke ansvarsområdet som er nevnt. 
Vi søker nå etter en person som har erfaring, kunnskap om og interesse for både selvstendig arbeid og arbeid i team. 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta CAMOs aktiviteter knyttet til etablering og oppfølging av driftskontrakter, med særlig fokus på økonomi
 • Ivareta dialogen med Luftforsvaret ved finansiering av driftskontrakter og utarbeide beslutningsgrunnlag for de ulike kontraktsalternativer (evt. business case for større kontrakter
 • Bidra til den økonomiske oppfølgingen av driftskontrakter, herunder avtaler underliggende NH90 Community MoU inngått gjennom NAHEMA
 • Sørge for at økonomiske forpliktelser på driftskontrakter ivaretas og dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk og prosedyrer. Dette omfatter å påse at nødvendig prosesser opp mot NAHEMA og/eller industri etableres og at nasjonale prosesser er kompatible med disse

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på bachelornivå innen relevant fagkrets
 • Erfaring med budsjettoppfølging, herunder budsjettinnspill og prognostisering innen offentlig forvaltning
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret 

Ønskelig:

 • Utdannelse på masternivå innen relevant fagkrets
 • Erfaring fra Forsvaret/Forsvarssektoren innen budsjettarbeid og/eller logistikk
 • Erfaring med internasjonale avtaler opp mot flyvedlikehold
 • Gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Helhetstenkende og analytisk
 • Initiativrik, strukturert og selvstendig
 • Gode evne til samarbeid og kommunikasjon, samt bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn kroner 553.500 til kroner 661.400 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
4 juli 2022
For mer informasjon, kontakt
Ragnar Sondov
Tittel: Seksjonssjef System Helikopter
Telefon: 99096050
E-post: rsondov@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!