Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Vil du jobbe med den tekniske arkitekturen som understøtter Forsvarets aktiviteter?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Teknisk plan - og sikkerhetsavdeling IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
31 januar 2022

Motiveres du av å bidra som IKT-arkitekt i den digitale transformasjonen i Forsvaret? 

Vi søker deg som vil som vil utvikle virksomhetsarkitektur for IKT-løsninger som blant annet skal benyttes i og mellom operative hovedkvarter, kampplattformer som ubåt, kampvogner, F-35 og av soldater. Vi søker deg som liker å videreutvikle arkitektur og bruke ny metodikk og verktøy.

Vil du bidra til at de rette løsningene anskaffes, og at den helhetlige tekniske arkitekturen for disse IKT-løsningene er interoperabel, sikker og muliggjør det samvirket som Forsvaret trenger for å planlegge og gjennomføre de operasjoner og aktiviteter? Da er Langsiktig Plan- og arkitekturseksjonen arbeidsstedet for deg.

Som IKT-arkitekt vil du jobbe med  videreutvikling av overnevnte arkitektur, med tilhørende målbilder og veikart. Hovedfokus er rettet mot innholdsproduksjon i forsvarssektorens felles arkitekturrepository, samt bidrag til seksjonens kontinuerlige forbedring av forsvarssektorens felles arkitekturrepository med tilhørende rammeverk- metode, verktøy og prosesser. En viktig del av jobben er å støtte, gi råd og samarbeide med virksomhets-, segment- og løsningsarkitekter i andre deler av IKT-kapasiteter, Forsvaret og Forsvarssektoren. Du vil ha spesielt fokus på arkitekturbistand inn mot virksomhetsprogrammer som MAST og Mime, og rapportere til Sjef for Langsiktig plan- og arkitekturseksjon. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for det tekniske innholdet i virksomhetsarkitekturen
 • Utvikle og forbedre teknologisk IKT-arkitektur
 • Arkitekturfaglig rådgivning, kompetansebygging og modelleringsstøtte til fagmiljø og arkitekter
 • Kontinuerlige forbedring av felles arkitekturrepository med tilhørende rammeverk- metode, verktøy og prosesser innenfor teknologisk IT-arkitektur 
 • Følge opp at arkitekturrammeverk, -metode og -verktøy benyttes korrekt og hensiktsmessig
 • Følge opp at design og løsninger er i henhold til etablerte målbilder, veikart og valgt teknisk arkitektur
 • Deltagelse i interne, eksterne og internasjonale fora

Kvalifikasjoner

 • Bachelor, med ønsket spesialisering innenfor IT
 • Annen utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med komplekse IKT-systemer og løsninger, men du kan være nyutdannet
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Sertifisering og erfaring i bruk av arkitekturrammeverket The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 
 • Sertifisering og erfaring med modellering i Archimate 3.X
 • Ett års arbeidserfaring i rollen som virksomhets- eller segmentarkitekt, med tilhørende praktisk erfaring i modellering i arkitekturmodelleringsverktøy
 • Det er en fordel å beherske Sparx Systems Enterprise Architect eller tilsvarende modelleringsverktøy

Personlige egenskaper

 • Faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • God evne til å presentere og kommunisere informasjon
 • Analytisk og strukturert, og evne til å se det helhetlige bildet
 • Tilpasningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner og evne til å kunne jobbe selvstendig
 • Engasjert og viser høy grad av integritet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 604 700,- til 752 800,- brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.   

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Teknisk plan - og sikkerhetsavdeling IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
31 januar 2022
For mer informasjon, kontakt
Gabrielle Svaboe Steinsvik
Tittel: Sjef Langsiktig plan- og arkitekturseksjonen
Telefon: 917 82 434
E-post: gasteinsvik@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!