Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Driftsinspektør

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
9 oktober 2022

Vi ønsker nå å styrke teamet i Ramsund med en overingeniør som har erfaring fra maritim virksomhet, og som fortrinnsvis har kunnskap om drift og vedlikehold av maritime systemer. Som driftsinspektør vil du på vegne av seksjonssjef utføre eierskapskontroll. Du vil utøve dette både gjennom tilstedeværelse om bord på fartøyene når de er på verksted og gjennom tilstedeværelse ved seksjonen i Ramsund.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter er ansvarlig for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, koordinere og lede periodiske kontroller opp mot sjødyktighet for både kystvaktfartøyer og stridsbåter
 • Holde oversikt over materiellteknisk status, herunder alle avvik knyttet til respektive system
 • Delta i planlegging med Kystvaktens tekniske avdeling, Kystjegerkommandoen og klasseselskap opp mot forestående klassinger, vedlikehold og endring av fartøyer innen seksjonens ansvarsområde
 • Være Forsvarsmateriells stedlige representant ved verftet;
  • Kontakt og kommunikasjonspunkt mellom verft, Kystvakten, klasseselskap og Forsvarsmateriell
  • Koordinere, administrere og kontrollere/verifisere alle aktiviteter som skal gjennomføres opp mot spesifikasjon og kontrakt

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen relevant maritimt fagområde
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra drift av fartøyer
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Master innen relevant maritim fagområde
 • HMS grunnkompetanse
 • Erfaring fra prosjektarbeid og/eller som teknisk inspektør
 • Erfaring med maritimt regelverksarbeid
 • Erfaring med bruk av ERP-systemer som SAP eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Systematisk, selvstendig og ansvarsfull
 • Helhetsoversikt og god vurderingsevne
 • Gode samarbeidsevner og lagånd
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert samtidig som det er naturlig å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste  
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 

Ramsund orlogsstasjon er Sjøforsvarets hovedbase i nord. Basen ligger i Tjeldsund kommune. Basen ligger 25 min fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og mellom byene Harstad og Narvik. Ramsund er en moderne militærbase med kvalitative kapasiteter rettet mot Sjøforsvarets avdelinger. I Ramsund er også FLO Vedlikehold etablert med et moderne verksted, med fagkompetanse for å understøtte avdelinger og fartøyer i Sjøforsvarets med reparasjoner, vedlikehold og modifiseringer.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 553.500 til 689.100. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
9 oktober 2022
For mer informasjon, kontakt
Kjetil Bornø
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 90552831
E-post: kjborno@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!