Offentlighet og innsyn

Forsvarsmateriell legger ut sin offentlige postjournal en gang i uken. Journalen kan lastes ned fra denne siden i pdf-format.

2018-09-06-omradesoldater-ovelse-njard-Forsvaret

Interessenter kan fremme sitt innsynskrav ved å kontakte fma.innsyn@fma.no.

Forsvarsmateriell er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig postjournal. Offentlig postjournal gir en oversikt over korrespondanse til og fra Forsvarsmateriell samt gir oversikt over intern korrespondanse mellom Forsvarsmateriells enheter.

Offentlig postjournal genereres fra vårt sentrale saks- og arkivsystem, DocuLive. Tilgang på informasjon avhenger av hvilket vern eller graderingsnivå i offentlighetsloven og sikkerhetsloven som gjelder for dokumentet.

Kontaktinformasjon

Send e-post til fma.innsyn@fma.no

Postadresse:
Forsvarets arkivtjeneste
Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer.

Postjournaler 2021

Postjournal 2020

Postjournal 2019

Postjournaler 2018

Postjournaler 2017

Postjournaler 2016

Med Forsvarsmateriell i familien3_16x9
Vingtor1_16x9
Denne uka overtar Norge sitt første P-8A Poseidon2_4000x2250
Signert kontrakt for leveranse og vedlikehold av NSM1_16x9
Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, og President i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, signerer produksjonskontrakten for Joint Strike Missile (JSM).
Cato Berg_4000x2250
Hindrer hjerteorm og afrikansk svinepest3_4000x2250
Kystvaktens nyeste fartøy har ankommet Norge4_4000x2250
Signering av kontrakt på nye maskingevær_16x9
Fra venstre: direktør Mette Sørfonden (Forsvarsmateriell), viseadmiral Carsten Stawitzki, ambassadør Petter Ølberg, statssekretær Tone Skogen, statssekretær Benedikt Zimmer, materielldirektør Morten Tiller og ekspedisjonssjef Anders Melheim. Foto: Kai Morkestrand/MFA
Nye tunge taktiske broer til Forsvaret_16x9
Skytternes Mestermøte Elverum 2021_16x9