Offentlighet og innsyn

Forsvarsmateriell legger ut sin offentlige postjournal en gang i uken. Journalen kan lastes ned fra denne siden i pdf-format.

2018-09-06-omradesoldater-ovelse-njard-Forsvaret

Interessenter kan fremme sitt innsynskrav ved å kontakte fma.innsyn@fma.no.

Forsvarsmateriell er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig postjournal. Offentlig postjournal gir en oversikt over korrespondanse til og fra Forsvarsmateriell samt gir oversikt over intern korrespondanse mellom Forsvarsmateriells enheter.

Offentlig postjournal genereres fra vårt sentrale saks- og arkivsystem, DocuLive. Tilgang på informasjon avhenger av hvilket vern eller graderingsnivå i offentlighetsloven og sikkerhetsloven som gjelder for dokumentet.

Kontaktinformasjon

Send e-post til fma.innsyn@fma.no

Postadresse:
Forsvarets arkivtjeneste
Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer.

Postjournaler 2021

Postjournal 2020

Postjournal 2019

Postjournaler 2018

Postjournaler 2017

Postjournaler 2016

Artillerilokaliseringsradar_16x9
Banner-årsrapport_4000x2250
Ny rapport fra Havarikommisjonen_4000x2250
Kontrakt for strømaggregater_16x9
P8_3_16x9
Otterlei_16x9
tankvogner til Luftforsvarets flystasjoner1_16x9
avtale om vedlikehold av utrangerte f-16_7_4000x2250
2015-05-19-KNM-utvaer-ula-Forsvaret
jsm missil-dropp2_4000x2250
anskaffelse av strategisk partnerskap innen IKT-leveranser_4000x2250
Banner-fma