Offentlighet og innsyn

Forsvarsmateriell legger ut sin offentlige postjournal en gang i uken. Journalen kan lastes ned fra denne siden i pdf-format.

2018-09-06-omradesoldater-ovelse-njard-Forsvaret

Interessenter kan fremme sitt innsynskrav ved å kontakte fma.innsyn@fma.no.

Forsvarsmateriell er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig postjournal. Offentlig postjournal gir en oversikt over korrespondanse til og fra Forsvarsmateriell samt gir oversikt over intern korrespondanse mellom Forsvarsmateriells enheter.

Offentlig postjournal genereres fra vårt sentrale saks- og arkivsystem, DocuLive. Tilgang på informasjon avhenger av hvilket vern eller graderingsnivå i offentlighetsloven og sikkerhetsloven som gjelder for dokumentet.

Kontaktinformasjon

Send e-post til fma.innsyn@fma.no

Postadresse:
Forsvarets arkivtjeneste
Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer.

Postjournaler 2021

Postjournal 2020

Postjournal 2019

Postjournaler 2018

Postjournaler 2017

Postjournaler 2016

Mast-banner_hjemmesiden
Avhending Helge Ingstad_16x9
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Administrerende direktør Ove Ladegård i Rohde-Schwarz Norge AS og direktør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø signerer kontrakt om nye radiosystemer.
Illustrasjonsbilde av SISAM fra Thales Norway.
Direktør FMA og Kvalvik
2020_Black Hornet til Heimevernet_4000x2250
Bilde fra Lockheed Martin før
20200901tk_I8146
Forstetankflylevert-D
Fra venstre: Eiliv Ofigsbø, direktør for Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter  og Pål Bratlie, Executive Vice President for Kongsberg Defence & Aerospace AS.
200624TCW-7198