PRINSIX prosjektmodell

PRINSIX prosjektmodell

PRINSIX-prosjektmodell gjeldene i forsvarssektoren fra 01.01.2020. Prosjektmodellen er utarbeidet med bakgrunn i de nye Retningslinjer for investeringer i forsvarssektoren. Retningslinjene setter Retningslinjer for materielle fremskaffelser, fra 18. januar 2016, ut av kraft. Retningslinjene erstatter også den delen av Retningslinjer for tjenestefeltet eiendom, bygg og anlegg (EBA), fra 28. juni 2018, som omhandler investeringer.

PRINSIX-sidene omfatter ​det overordnete rammeverket som standardiserer hvordan materiell- og EBA investeringer skal planlegge​​s, gjennomføres og avsluttes i forsvarssektoren. På lik linje med enhver standard må bruken av PRINSIX tilpasses gitte rammebetingelser, systemet som anskaffes, økonomi og hjelpemidler som er tilgjengelig, samt organisasjonen som gjennomfører prosjektet. 

PRINSIX rammeverk eies av Forsvarsdepartementet (FD), mens Forsvarsmateriell (FMA) forvalter det på vegne av aktørene i forsvarssektoren. FMA er videre gitt i oppgave å ivareta en helhetlig tilnærming av innholdet, både faglig og layout-messig. Endringer av PRINSIX behandles av PRINSIX endringsråd. PRINSIX endringsråd består av representanter fra FD, FMA, Forsvaret og Forsvarsbygg (FB), og ved behov kan rådet utvides til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
Dersom det er noe du lurer på knyttet til PRINSIX eller investeringer generelt, og som du ikke finner svar på her, ta kontakt med oss via kontaktinformasjon nederst på siden.​