Forprosjektfase

​Hensikten med forprosjektfasen er å ta frem et beslutningsunderlag for FD, for kat 1-prosjekter og for prosjekteier (vanligvis Forsvaret) for kat 2-prosjekter. Beslutningsunderlaget skal ligge til grunn for en beslutning om fremtidig gjennomføring av prosjektet. For å sikre dette skal PRINSIX-mal for sentralt styringsdokument (SSD) benyttes for å dokumentere grunnlaget, tilpasset prosjektets størrelse, kompleksitet og egenart.