PRINSIX Prosjektmodell

Prosjektmodellen er som figuren under viser delt inn i forskjellige nivåer og faser.
For beskrivelse av den enkelte fase, klikk på linkene til høyre for figuren.