Prinsix utdanningsordning

Prinsix utdanningsordning skal gi et helhetlig og målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innenfor hele investeringsvirksomheten i forsvarssektoren.

Kurs- og opplæringen omfatter planlegging og gjennomføring av portefølje- program- og prosjektstyring, med tilhørende fagdisipliner knyttet til dette, for investeringer i materiell og eiendom, bygg og anlegg (EBA).
Utdanningsordningen er beregnet på ansatte i Forsvarssektoren som gjennomfører investeringer etter Retningslinjer for Investeringer i forsvarssektoren, FD 9. desember 2019.
 

Ny rammeavtale for på plass

Det ble i mai 2023 inngått en ny rammeavtale med Metier knyttet til undervisningsstøtte innenfor investeringsområdet.

Som en følge av dette vil FMA nå kunne sette opp og tilby flere kompetansehevende kurs til forsvarssektoren. Først i rekken er det planlagt nytt prosjektlederkurs, før det arbeides videre for å lansere kurs innenfor rollen teknisk koordinator, program- og prosjekteierstyring, samt porteføljestyring. Videre opplæringsplaner vil bli publisert så snart disse er klare.

Prinsix nivå 1 – Prosjektmedarbeiderkurs

Prinsix nivå 1 - Prosjektmedarbeiderkurs

Kurset er rettet mot alle i forsvarssektoren som ønsker opplæring i gjennomføring av investeringsprosjekter.

​Trenger du kompetanse om grunnleggende prosjektforståelse? Og trenger du å forstå bedre hvordan investeringer planlegges og gjennomføres i forsvarssektoren? Da kan du ta nye digitalisert Prinsix nivå 1-kurs - når og hvor det passer deg.

 

M01 (e-læring) Grunnleggende kjennskap til investeringsprosessen og prosjektledelse

M02 (e-læring) Grunnleggende prosjektmedarbeider

 

"Når du har gjennomført og bestått forsvarssektorens M01 og Metier M02 kurs  blir du sertifisert prosjektmedarbeider" sier Rune Andersen, sjef for Kompetanseutviklingskontoret i Forsvarsmateriell (FMA), og ansvarlig for forsvarssektorens felles kursvirksomhet innen prosjekt-, program- og porteføljestyring.

Det nyutviklede e-læringskurset ble lansert 2023, hvor hovedfokus har vært å digitalisere innholdet og tilgjengeliggjøre kurset igjen, basert på det tidligere nivå-1 kurset.

FMA vil sammen med andre etater i forsvarssektoren fortsette kontinuerlig utviklingen av nivå-1 kurset i 2023.

Påmelding  prosjektmedarbeider M01 kurs

  • Meld deg på M01 via Forsvarsmateriells læringsportal https://fma.kursportal.net
  • Alle i forsvarssektoren kan få opprettet en bruker for å få tilgang til kurset.
  • Alle ansatte i Forsvarsmateriell har fått tilsendt en epost med link til portalen, hvor de logger seg på og endrer sitt passord ved førstegangsinnlogging.
  • M01 Kurset er foreløpig kostnadsfritt.

Påmelding  prosjektmedarbeider M02 kurs 

For påmelding og mer informasjon om kurset, vennligst gå til siden https://forsvaret.metierportal.no

Prinsix nivå 2 – Prosjektlederutdanning

Prinsix nivå 2 – Prosjektlederutdanning starter 19 september 2023 (Søknadsfrist 27 august)

Nytt Prinsix nivå 2 prosjektlederkurs er nå planlagt med oppstart 19 september.
Utdanningstilbudet gis i samarbeid med Metier og SKEMA Business School.

Skal man starte prosjektlederutdanningen skal M01 og M02 kursene være fullført.

 

Kurset er tilpasset forsvarssektoren og Prinsix prosjektmodell, og passer for deltakere fra alle etater. Kurset gjennomføres med inntil 30 deltakere og vil avsluttes våren 2024. Etter fullført og bestått kurs vil den enkelte deltaker bli sertifisert som godkjent prosjektleder, og for de som ønsker er det mulig å tilegne seg inntil 30 studiepoeng.

For påmelding og mer informasjon om kurset, vennligst gå til siden https://forsvaret.metierportal.no

Har du noen spørsmål om Prinsix utdanningen?

Send spørsmål til Kompetanseutviklingskontoret i FMA: [email protected]