PRINSIX utdanningsprogram

PRINSIX utdanningsprogram er et helhetlig og målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innen faget prosjektledelse og prosjektstyring.

Programmet er beregnet på ansatte i Forsvarsmateriell, Forsvaret, og alle etater i forsvarssektoren som anskaffer materiell gjennom prosessen; «Fremskaffelse av materielle kapasiteter til Forsvarssektoren», samt for EBA-prosjekter som fremskaffes til sektoren. Utdanningsprogrammet benytter internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk (PMI, PRINCE2) og forsvarsspesifikk prosjektpraksis spesielt basert på PRINSIX rammeverk.

Avhengig av utdanningsløp så vil fullført kurs blant annet kunne lede frem Forsvarets interne sertifisering «Sertifisert prosjektleder»,  og oppnåelse av 30 studiepoeng gjennom Metier/Gokstad Akademiet, og/eller andre internasjonale sertifiseringer eksempelvis innenfor Management of Portfolio (MoP®), Managing Successful Programs (MSP®).

Det er Forsvarsmateriell som er ansvarlig for å administrere og tilby relevant utdanning innenfor investeringsvirksomheten i forsvarssektoren. Utdanningen som tilbys gjøres i et samarbeid mellom forsvarssektoren og Metier.

Pris for Nivå 1 Sertifisert prosjektmedarbeider er 7.600,-

Pris for Nivå 2 Sertifisert prosjektleder (inkludert studiepoeng og eksamen) er 56.650,-

 

All informasjon om utdanningen som tilbys vil publiseres fortløpende på www.forsvaret.metierportal.no

Har du noen spørsmål om Prinsix utdanningen?

Send spørsmål til Kompetanseutviklingskontoret i FMA: [email protected]