PRINSIX utdanningsordning

Nå kan du ta prosjektmedarbeiderkurs hvor og når det passer deg

Det nye Prinsix nivå 1-kurset ble revidert og digitalisert i høst og er nå tilgjengelig på ugradert plattform. Kurset er rettet mot alle i forsvarssektoren som ønsker opplæring i gjennomføring av investeringsprosjekter.

​Trenger du kompetanse om grunnleggende prosjektforståelse? Og trenger du å forstå bedre hvordan investeringer planlegges og gjennomføres i forsvarssektoren? Da kan du ta det nye digitalisert Prinsix nivå 1-kurset - når og hvor det passer deg.

Du blir sertifisert som godkjent prosjektmedarbeider når kurset er gjennomført, sier Rune Andersen, sjef for Kompetanseutviklingskontoret i Forsvarsmateriell (FMA), og ansvarlig for forsvarssektorens felles kursvirksomhet innen prosjekt-, program- og porteføljestyring.

Ny kursversjon til sommeren

Det nye e-læringskurset er første versjon hvor hovedfokus har vært å digitalisere innholdet og tilgjengeliggjøre kurset igjen.

FMA vil vi fortsette utviklingen av kurset, og ambisjonen er at det skal være på plass en videreutviklet versjon av nivå 1-kurset allerede til sommeren 2023.

Ny rammeavtale knyttet til undervisningsstøtte vil etter planen være på plass til våren 2023, og det vil bli gjort nødvendige justeringer på Prinsix nivå 1- kurset i forbindelse med dette.

Påmelding og kostnader 

  • Meld deg på via Forsvarsmateriells læringsportal https://fma.kursportal.net
  • Alle i forsvarssektoren kan få opprettet en bruker for å få tilgang til kurset.
  • Alle ansatte i Forsvarsmateriell har fått tilsendt en epost med link til portalen, hvor de logger seg på og endrer sitt passord ved førstegangsinnlogging.
  • Kurset er kostnadsfritt foreløpig, men kommer det et kurs som gir studiepoeng og inkluderer ekstern støtte, kan det bli kostnader. 

Prinsix nivå 2 – Prosjektlederutdanning - Utdanning innen prosjekteierstyring  og porteføljestyring

Det forberedes nå for lansering av utdanning innenfor prosjektledelse (Prinsix nivå 2), samt utdanning knyttet til blant annet prosjekteierrollen og til porteføljestyring. Så snart ny rammeavtale er på plass (mai) vil sidene bli oppdatert med ny utdanningsplan og informasjon om kursgjennomføring/påmelding. Det første kurset som tilbys er prosjektlederutdanning (Prinsix nivå 2) som vil kunne lede til sertifisering som prosjektleder.

Følg med på disse sidene for oppdatert informasjon om kurs.

Har du spørsmål om Prinsix utdanningen?

Send spørsmål til Kompetanseutviklingskontoret i FMA: