Forsvaret-prinsixprogram-0919_16-9

PRINSIX utdanningsordning

Forsvaret har inngått avtale med Metier om leveranse av et helhetlig PRINSIX utdanningsprogram. Programmet er et målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innen faget prosjektledelse. Programmet er basert på internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk med hovedvekt på Project Management Institute (PMI) og forsvarsspesifikk prosjektpraksis spesielt basert på PRINSIX rammeverk.

​​Utdanningen gjennomføres med forberedelser før samling. Enten e-læringskurs eller oppgaveløsing som gjennomføres individuelt, egenstudier (lesing av faglitteratur og lesehefter), skriftlige innleveringer og felles kurssamlinger.

Kurssamlingene inneholder en balansert pedagogisk kombinasjon mellom forelesninger, gruppeoppgaver, erfaringsutvekslinger og diskusjoner. Oppgavene er basert på praktiske eksempler fra prosjekter. 

Utdanningsprogrammet er to-delt; nivå 1 og 2.
Nivå 1 – Sertifisert programmedarbeider
Passer for alle som jobber i prosjekt, spesielt Brukerkoordinatorer, Prosjektledere, System- og fagansvarlige, merkantile, Controllere, og alle andre medlemmer i prosjekter. Nivå 1 kvalifiserer for å gå videre på nivå 2.
Nivå 2 – Sertifisert prosjektleder
Passer for alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter. Det er ikke kun prosjektlederen som gjør dette i et prosjekt. Utøvelse av prosjektledelse gjøres av del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m. flere.  

 

​Gjennom det tonivå delte PRINSIX u​tdanningsprogrammet kan du oppnå følgende interne sertifiseringer:

•Sertifisert PRINSIX prosjektmedarbeider i forsvarssektoren (Nivå 1)
Diploma in introduction to Project Management and PRINSIX, 10 studiepoeng
•Sertifisert prosjektleder (Nivå 2)
Diploma in Project Management, 20 studiepoeng

Samlet kan Advanced Certificate in Project Management gi 30 studiepoeng

 
For mer informasjon klikk deg inn på