Gjennomføringsfase

​Hensikten med gjennomføringsfasen er å gjennomføre de aktiviteter som er nødvendig i fremskaffelsen av det definerte materiell- eller EBA-tiltaket, basert på det sentrale styringsdokument og mottatt gjennomføringsoppdrag. Gjennomføringsfasen kan inneholde flere delfaser, avhengig av prosjektets innhold. Det kan være en delfase for utvikling og en for anskaffelse, eller flere sekvensielle anskaffelser (eksempelvis flere EBA-tiltak med forskjellige kontraktører).