Etikk

Forsvaret forvalter store menneskelige, materielle og øknomiske ressurser. Vi er avhengig av troverdighet i befolkningen, vi er avhengig av respekt i næringslivet, og vi er avhengig av tillit i Stortinget. Etikk, verdier, holdninger og ledelse er helt avgjørende hvis vi fortsatt skal ha et forsvar som vi alle kan være stolte av - både hjemme og ute. Forsvarssektoren har derfor satt et spesielt fokus på holdninger, etikk og ledelse.