Oppfølging av gjennomføringsoppdrag (GO)

​Når et prosjekt er formelt godkjent i Stortinget eller i FD, gir FD et oppdrag til Forsvaret for gjennomføring av beslutningen i et gjennomføringsoppdrag (GO).

​​GO er å anse som et iverksettingsbrev fra FD til prosjekteier (PE), som fastsetter bl.a. prosjektets sentrale parametere som ytelsesmål, økonomiske rammer, fremdriftsplan, usikkerhetsavsetning og eventuellt føringer for gjenkjøp.

GO og evt. krav og føringer fra FST satt i samråd med FD, danner grunnlag for forespørselen som utarbeides av prosjektansvarlig (PA). Her beskrives systemkrav som er en ytterligere detaljering av kravspesifikasjon av kravene i SSD. Forespørselen lyses ut, og utsendes til potensielle leverandører. Forespørselen som utarbeides på bakgrunn av GO, skal ikke fremsendes FD for godkjenning. Dette gjelder også for kat.1 med mindre det er spesifisert i GO. 

PA skal rapportere framdrift og resultater til PE. Det tilligger PE å være involvert og følge med i PAs arbeid og, etter beslutning i linjeorganisasjonen, løpende justere rammene som er gitt i gjennomføringsoppdraget ved behov slik at framdriften i prosjektet ikke forsinkes unødig​. Avhengig av kompleksitet og omfang vil programlederen velge hyppighet på rapporteringen til PEn. Slike møter vil hovedsakelig bli brukt til avklaringer og evt. nye oppdrag og justeringer.