int sam

Flernasjonalt samarbeid

Kunnskapsområdet internasjonalt materiellsamarbeid er etablert for å ivareta og løse felles og grunnleggende utfordringer i forbindelse med forsvarssamarbeid, og felles materiellanskaffelser på tvers av landegrenser. Stramme økonomiske rammer, prisstigning på høyteknologisk forsvarsmateriell og grenseoverskridende sikkerhetsutfordringer gjør det naturlig å videreutvikle regionalt flernasjonalt forsvarssamarbeid.

 

Eksterne lenker