Innjøpsledelse - Arbeid i konseptfasen

I konseptfasen vil virksomheten knyttet til innkjøpsledelse i hovedsak dreie seg om innhenting av markedsinformasjon og gjennomføring av faglige vurderinger som skal nyttes av FD i forbindelse med planleggingen av totalprosjektet.

I denne fasen vil ulike fremskaffelsesstrategier identifiseres og vurderes. Vurderingene dokumenteres i konseptuell løsning.

Innhenting av markedsinformasjon, som utføres før forvaltningen etablerer en egen prosjektorganisasjon, skal for materiellprosjekter koordineres av FMA ved aktuell kapasitetsdivisjon. Eventuelle studiekontrakter m.v. blir inngått i denne fasen.

Teknikker:

Request for Information (RFI)
RFI benyttes for å innhente markedsinformasjon ved formell henvendelse til markedet.

Ekspertvurderinger
Formidle markedsinformasjon basert på erfaringer og løpende studier av markedet i regi av FMA.

Studiekontrakter
Inngå studiekontrakter basert på ARF/FOA. Spesielle hensyn ved bruk av eksterne leverandører i denne fasen må tas for å unngå konflikter ved senere konkurranse om fremtidige fremskaffelser. Se ARF 6.3.3 og FOA §3-6.

Krav
Det skal i ethvert prosjekt lages en faglig vurdering av markedet som input til Konseptuell løsning