Innkjøpsledelse - Arbeid i gjennomføringsfasen

Aktiviteter i fremskaffelsesfasen er for innkjøpsledelse stort sett knyttet til gjennomføring.
Se prosjektledelsesprosesser, kunnskapsområde innkjøpsledelse. Imidlertid skal leverandør godkjennes.

Hvis ikke Gjennomføringsoppdraget stadfester noe annet, skal leverandør godkjennes av Sjef Investeringsavdelingen eller den han bemyndiger. I motsatt fall godkjennes leverandør av Forsvarsdepartementet.

Anmodning om fullmakt til å inngå kontrakt
Bl 5201 ”Anmodning om fullmakt til å inngå kontrakt” benyttes.

Relaterte PRINSIX-sider