Integrasjonsledelse-378x213

Integrasjonsledelse

Kunnskapsområdet integrasjonsledelse i prosjekter inkluderer de prosesser som kreves for å sikre at de øvrige kunnskapsområdene som skal anvendes i prosjektets planlegging og gjennomføring er riktig koordinerte. Dette gjøres gjennom utvikling av en prosjektledelsesplan, samt en plan for endringshåndtering.

Følgende aktiviteter er del av integrasjonsstyringen i et prosjekt, og er mappet mot prosjektledelsesprosessen:

  • Etablering av prosjektplan, og endringsplan (Hovedprosess: Planlegging)
  • Gjennomføring av prosjektplan (Hovedprosess: Utførende)
  • Integrert endringskontroll (Hovedprosess: Monitorering og kontroll)

Prosjektledelsesplanen (PLP) er prosjektleders plan for styring og ledelse av prosjektet, og den praktiske gjennomføringen av prosjektet skal følge denne planen. PLP skal være et praktisk verktøy for prosjektlederen, prosjektansvarlig samt andre interessenter og aktører. Planen skal svare på hvordan en jobber, og derigjennom hvordan integrasjonen ivaretas i prosjektet. Plan skal videre gi svar på hvem som gjør hva hos såvel Forsvaret som hos leverandøren. Den skal med andre ord harmoniseres med leverandørens planer slik at man jobber hensiktsmessig og koordinert.

Alle prosjekter skal beskrive hvordan endringsforslag skal fremmes fra LINJEN eller LEVERANDØREN. Et stramt regime, med maler for forslag om endringer der økonomi og effekter skal beskrives, vil redusere endringsomfanget. I tillegg vil endringgsforslagene og endringene bli godt dokumentert.