Initiering

Initiering er en del av kunnskapsområde integrasjonsstyring. Initiering er prosessen som innebærer en formell godkjennelse av at prosjektarbeidet kan påbegynnes i den utførende organisasjon.

I Forsvaret skjer initieringen ved at godkjent Gjennomføringsoppdrag får sin kontrasignatur fra Investeringsavdelingen (eller annen utførende organisasjon) slik at det foreligger en omforent forståelse av hva som skal leveres innen hvilken tid og til hvilken kostnad. Før dette har den utførende organisasjonen gjennomført en kvalifisering av oppdraget.

Initiering

Initiering


Gjennomføringsoppdraget gir anskaffelsesprosjektet det formelle mandatet det trenger for å kunne gjennomføres. Må sikre at mandatet er forstått – deltagelse i utforming av mandatet.

I initieringsfasen er det også viktig å sikre at personell/organisasjon/avdelinger som vil bli berørt av prosjektet blir identifisert og blir involvert i anskaffelsesprosessen på en tilfredsstillende måte.