planlegging

Planlegging

Planlegging er av stor viktighet for et prosjekt, og er prosjektleders ansvar.

Grad av planlegging og detaljer er som er nødvendig å ta med i en prosjektplan avhenger av prosjektets omfang, kompleksitet og risiko. Som en følge av dette er det relativt mange delprosesser tilknyttet denne hovedprosessen. Men det må gjøres en vurdering av hvilke delprosesser som er relevante i hvert enkelt prosjekt.

Omfanget av planleggingen skal være i samsvar med omfanget av prosjektet og verdien av den informasjon som utarbeides. Planlegging er en kontinuerlig aktivitet gjennom hele prosjektet. Relasjonene mellom delprosesser og sekvenser på delprosesser innen planlegging er vist i figuren. Delprosessene kan være gjenstand for flere iterasjoner før planen ferdigstilles – eksempelvis vil en opprinnelig sluttdato som vurderes som uakseptabel, medføre nye runder for å vurdere prosjektressurser, kostnader og omfang.

Man må videre være oppmerksom på at planlegging ikke er en eksakt vitenskap, og at to team kan utarbeide svært forskjellige planer for det samme prosjektet.

Andre delprosesser som inngår i planlegging:

  • HR-plan
  • Kommunikasjonsplan
  • Kvalitetsplan
  • Anskaffelsesplan