Interessentledelse

Kunnskapsområdet interessentledelse skal etablere en oversikt over prosjektets aktører og interessenter for i neste omgang å etablere en fornuftig informasjonsflyt som skal anvendes som en del av prosjektets kommunikasjonsplaner.

Hovedhensikten med dette kunnskapsområdet er å identifisere aktører og interessenter, og planlegge hvordan prosjektet skal forholde seg til disse i prosjektets levetid. I forbindelse med gjennomføring av interessentanalyse blir aktører og interessenter identifisert. I en slik analyse skal behovet til aktører og interessenter listes og prioriteres. Interessentanalyse inngår som et punkt i behovsanalysen (se link til siden for behov til høyre). Videre skal det avdekkes hvilke roller disse interessentene har til prosjektet, og videre hvordan disse skal anvendes, eventuelt informeres og opplæres.

 

DEFINISJON AV AKTØR OG INTERESSENT​

Aktør: Organisasjon, institusjon eller person, offentlig eller privat, som har en ansvarlig og/eller utførende rolle (oppgaver og ansvar) i prosjektet.

Interessent: Organisasjon, institusjon eller person, offentlig eller privat, som kan bli påvirket av et investeringstiltak, direkte eller indirekte. En viktig del av interessentledelsen er å avdekke hvem som er de rette kravstill​ere fra brukere av løsningen/produktet, som de som skal stille krav til understøttelsen av løsningen/produktet.

Relaterte PRINSIX-sider