Kontraktsrevisjon

Kunnskapsområdet kontraktsrevisjon er etablert for å ivareta forsvarssektorens behov for trygghet i forhold til leverandørenes finansielle status. Hensikten med dette kunnskapsområdet er å være et faglig støtteorgan for anskaffelsesvirksomheten i forsvarssektoren gjennom kontraktsrevisjonsarbeid og finansielle leverandørvurderinger.

​​​​​​Oppdragene om å utføre revisjon eller finansielle vurderinger av potensielle leverandører gjennomføres på vegne av kapasitetenes prosjekter, andre offentlige etater eller utenlandske militæremyndigheter, som et resultat av internasjonalt materiellsamarbeid.

Kontraktsrevisjon gjennomføres hovedsaklig i de tilfeller hvor prosjektene står overfor en eneleverandørsituasjon, og erstatter dermed den manglende konkurransen. Finansielle leverandørvurderinger innebærer en gjennomgang av en potensiell leverandør, eller en eksisterende leverandørs finansielle stilling. Leverandørvurderingen gjennomføres for å hindre kontraktsinngåelse med leverandører, som på grunn av sin finansielle stilling, ikke kan gjennomføre leveransen iht kontrakt.

Det typiske arbeidet i dette kunnskapsområdet er derfor:

  • Gjennomgang av leverandørers finansielle stilling
  • Rapportere til oppdragsgiver konklusjoner og anbefalinger etter revisjoner
  • Bruk av rapporten som grunnlag i forhandlinger med leverandørene