Kostnadsledelse

Kunnskapsområde kostnadsledelse i prosjekter innebærer de prosessersom er nødvendig for å sikre at prosjektet kostnadsmessig planlegges og gjennomføres i henhold til til denne planen. I hovedsak er det to typer kostnader som skal styres og kontrolleres; anskaffelseskostnader og gjennomføringskostnader.

Kostnadsledelse i prosjekter handler først og fremst om kostnader til det som er påkrevd for å fullføre prosjektets aktiviteter. Dette kan deles inn i anskaffelseskostnader og gjennomføringskostnader. For å få en oversikt over kostnadene må det etableres en oversikt over prosjektets kostnadsdrivere.

For materiellprosjekter kan;

Anskaffelseskostnader (1760/45) kan være relatert til:

 • Materiell
  • Hovedsystem
  • Delsystem
 • Integrert Logistikk Støtte
  • Reservedeler
  • Dokumentasjon
  • Utdanning
  • Kurs
 • Test & Verifikasjon

Gjennomføringskostnader (1760/01) kan være relatert til aktivitetene i fremdrftsplanen:

 •  Reisekostnader
  • kurs
  • leverandørbesøk
  • koordineringsmøter
 • Ressursbemanning av prosjektorganisasjon

Kostnadsstyring bør også inngå en vurdering av den effekt avgjørelser i prosjektet vil ha på kostnadene med å benytte prosjektets produkt. Denne mer omfattende synsmåten på kostnadsstyring er ofte betegnet levetidskostnadsstyring.

Det er linket til delprosesser av kostnadsledelse på høyre side.