Kostnadsnedbrytningsstruktur

Levetidskostnadene er ofte satt sammen av et stort antall kostnadselementer.  For å etablere en oversikt grupperes kostnadselementene i henhold til en fastsatt struktur.

På engelsk er en slik struktur gitt betegnelsen ”Cost Breakdown Structure”, forkortet til CBS. Forkortelsen CBS er så innarbeidet at den også blir benyttet på norsk. En CBS benyttes for å forsikre om at alle relevante kostnader relatert til materiellsystemet som skal anskaffes/oppgraderes blir vurdert.

​En CBS bør organiseres slik at den:

  • er ​enkel å etablere, bruke og oppdatere
  • inkluderer alle relevante kostnadselementer
  • har klart definerte kostnadselementer 
  • er fleksibel slik at den kan benyttes til ulike materiellsystemer

Det finnes ulike måter å bryte ned kostnadene på. Eksempelvis kan kostnadene være brutt ned etter:

  • Ti​d (år, måned, eller over hele levetiden til materiellsystemet)
  • Type kostnader (direkte, indirekte, faste eller variable)
  • Produkttype (system, delsystem, komponenter osv.)
  • Prosess/aktivitet (styring/ledelse, drift, vedlikehold osv.)
  • Ressurser (personell, forbruksmateriell osv.)
  • Organisasjon (enhet, bransje, nasjon osv.)

Listen ovenfor er ikke uttømmende og ofte vil en CBS kunne bestå av kombinasjoner av de overnevnte nedbrytnings​​​strukturene. En CBS kan være organisert som en trestruktur, men i større og mer komplekse prosjekter kan det være en fordel å nummerere eller kode kostnadselementene i en bestemt rekkefølge for å få best mulig oversikt.