Omfangsledelse

Kunnskapsområdet omfangsledelse i prosjekter inkluderer prosessene som kreves for å sikre at prosjektet gjennomfører alt arbeid som er påkrevd, og bare det arbeidet som er påkrevd, for å ferdigstille prosjektet på en vellykket måte.

I prosjektsammenheng kan begrepet 'omfang' vise til:

  • prosjektomfanget - det arbeid som må utføres for å kunne levere produktet med de spesifiserte egenskaper og funksjoner
  • produktomfanget - de egenskaper og funksjoner som karakteriserer et produkt eller en tjeneste

De prosesser som er nødvendige for å håndtere planlegging og utføring av arbeidet samt støtteverktøy og metoder vil variere fra prosjekt til prosjekt avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet. Prosesser, verktøy og metoder for omfangsstyring er beskrevet i dette kapittelet.

Ferdigstillelsen av prosjektomfanget måles mot den totale prosjektplanen, mens ferdigstillelsen av produktomfanget måles mot produktkravene. Begge typer omfangsstyring må være godt integrert for å sikre at prosjektets arbeid vil resultere i levering av det spesifiserte produktet.

Følgende delprosesser er del av kunnskapsområde 'omfangsledelse' og er knyttet til prosjektledelsesprosessene:

  1. Identifisere krav (Hovedprosess: Initiering)
  2. Lage ANS/WBS (Hovedprosess: Planlegging)
  3. Definere omfang (Hovedprosess: Planlegging)
  4. Verifisere omfang (Hovedprosess: Monitorering og kontroll)
  5. Kontrollerer omfang (Hovedprosess: Monitorering og kontroll)


For produktomfanget
se 'kravutvilking' (SE) og 'logistikkelementer' (ILS) under 'tilrettelegge for drift'