Omfangsplanlegging

Omfangsplanlegging er prosessen med å gradvis utdype og dokumentere det totale prosjektarbeidet. 

Hensikten med dette kunnskapsområdet er å etablere prosjektets omfang, herunder både prosjektomfanget generelt, men også produktomfanget spesielt. Omfanget skal dokumenteres som en del av PLP. Dette skal materialisere seg i en arbeidsnedbrytningsstruktur (ANS) som i tillegg til å beskrive arbeidspakker innen prosjektledelsen og produktutviklingen, også har i seg nødvendige arbeidspakker knyttet til ILS.

Summen av alle arbeidspakker utgjør Prosjektets omfang. Omfanget dokumenteres ved å utvikle en ANS. ANS er også noen ganger benevnt Work Brakedown Structure (WBS). Nedbrytningen er nødvendig for å dele prosjektarbeidet opp i mindre komponenter for å gjøre ledelsen lettere. Dette danner også grunnlaget for tids og kostnadsestimeringen. Kunnskapsområdet anvendes gjennom alle prosjektets faser. Avhengig av fasen vil omfangsarbeidet produsere:

Behov – Effekt – Samfunnsmål - Resultatmål – krav – spesifisering av krav

Arbeidet er ofte omtalt som kravnedbrytning eller System Engeneering (SE) og innbefatter også Integrated logistic support (ILS), eller understøttelsen av det materiellet som anskaffes.