Omfangsverifikasjon

Omfangsverifikasjon er prosessen som innebærer å få formell godkjennelse av prosjektets arbeidsomfang fra interessentene (sponsor, klient, kunde, etc).

Det krever gjennomgang av leveransene og arbeidsresultatene for å forvisse seg om at alle er fullførte på en korrekt og tilfredsstillende måte. Hvis prosjektet avsluttes før det er ferdigstilt, bør omfangsverifikasjonsprosessen fastslå og dokumentere nivå og omfang av ferdigstillelse. Omfangsverifikasjon skiller seg fra ”quality control” på det punkt at den først og fremst angår godkjennelse av arbeidsresultatene, mens ”quality control” først og fremst angår korrektheten av arbeidsresultatene.