Tidsledelse

Kunnskapsområdet tidsledelse i prosjekter inkluderer prosessene som er påkrevd for å sikre rettidig ferdigstillelse av prosjektet,og har derfor til hensikt å etablere en tidsplan for her enket fase for prosjektet.

Følgende delprosesser er inkludert i kunnskapsområdet tidsledelse og skal være mappet​ mot prosjektledelsesplan (PLP) og tar utgangspunkt i prosjektnedbrytningstruktur - Work break down structure (WBS) - som kommer fra kunnskapsområde omfangsledelse:

1 - Aktivitetsdefinisjonen - en beskrivelse av kostnads, tid og ressurs (KTR-skjema) 
        herunder:
        - Ressursplanlegging
        - Estimere aktivitetens varighet, som er avhengig av ressurser fra personalledelse

2 - Sekvensering - rekkefølge av aktiviteter

3 - Estimere varighet av enkelte aktivitetene (og oppdattere KTR)

4 - Utvikling av fremdriftsplan, herunder fastsette milepæler (MP) og sette baseline for fasen

5 - Fremdriftskontroll, er måling av framdrift og gjennomføre kontinuerlig avviks-/tiltaksanalyse

Tidsestimeringen vil normalt være avhengig av ressursinnsatsen for den jobben (aktiviteten) som er planlagt gjort. Dersom aktivitetene som skal gjennenomføres er av en slik størrelse at det er vanskelig å estimere ressursinnsatsen, så må aktiviteten brytes ytterligere ned. Alle prosjekt skal gjennomføre en tidsestimering som skal lede fram til prosjetets tidsplan. Alle materiellprosjekter skal gjennomføre denne planlegging i forsvarssektorens investeringsdatabase (FID).

En detaljerte tidsplan skal utvikles og dokumenteres med tilstrekkelig detaljering i et egnet verktøy, eksempelvis i MS Project server løsningen i FID. 

tidsplan
Eksempel på en tidsplan som omfatter hele omfanget til prosjektet, inkludert totalprosjektet, jf Bestemmelse 1510


Prosjektets tidsplan skal som et minimum inneholde planlagt startdato og planlagt sluttdato for hver aktivitet. Aktivitetene vil som regel være et resultat av arbeidsnedbrytningsarbeidet som er utført under omfangsplanleggingen. 
Prosjektledelsesplanen (PLP) inneholde en henvisning til hvor denne tidsplanen er.