Forkortelser

 

​​​​A

AAvailability (Tilgjengelighet)
ABLAllokert basislinje (Allocated Baseline)
ACMPAllied Configuration Management Publication (NATO-standard for CM)
AFMFO/Avdeling for Felles Materielltjeneste
AMKAmmunisjonskontrollen
AMSYSEDB-system for ammunisjonsadministrasjon ved HFK-AMK
APArbeidspakke
APSArbeidspakkestruktur
ARFAnskaffelsesreglement for Forsvaret.

 

B​

BCSBaseline Comparison System (Referansesystem)
BITEBuilt In Test Equipment (Selvtest og diagnostisering)
BMBalansert Målstyring
BOMBill Of Materials (Materiell-liste)

 

C

CAConfiguration Audit (Konfigurasjonsrevisjon)
CAGECommercial and Government Entity (Kode for leverandører og enheter i Forsvaret)
CALSContinous Acquisition and Life-time Support (tidligere benevnt Computer-aided Acquisition and Logistics Support). I enkelte miljøer utdypes akkronymet med Commerce At Light Speed.
CBSCost Breakdown Structure (Kostnadsnedbrytningsstruktur)
CCConfiguration Control (Konfigurasjonskontroll)
CCBConfiguration Control Board (Konfigurasjonskontrollråd)
CDRCritical Design Review(Verifikasjon av design opp mot spesifikasjoner)
CDRLContract Data Requirement List (Kontraktuell kravliste for data)
CIConfiguration Item (Konfigurasjonsenhet)
CIDConfiguration Identification (Konfigurasjonsidentifikasjon)
CITISContractor Integrated Technical Information Services
CLINContract Line Item serial Number
CMConfiguration management. Se konfigurasjonsstyring.
CMPConfiguration Management Plan (Konfigurasjonsstyringsplan)
CNADConference of National Armaments Directors
COTSCommercial Off The Shelf (Hyllevare)
CPLConfiguration Management Planning (Konfigurasjonsstyringsplanlegging)
CPMCritical path method.
CSAConfiguration Status Accounting (Konfigurasjonsstatusregistrering og -rapportering)
CSCIComputer Software Configuration Item
CSDBCommon Source Database
CTEMPContract Test and Evaluation Master Plan
CWBSContract Work Breakdown Structure​

 

D

DEDefinisjonsfase
DIDevelopment Items
DIDData Item Description
DIVCMDiverse CM (i prosedyrenavn)
DODAACDepartment of Defense Agency Aquisition Code
DPDiscardable Part
DPLDelprosjektleder
DRDriftsfase
DRACASData Reporting Analysis and Corrective Action System
DTDDokument type definisjon (Document Type Definition)
DUDiscardable Unit
D&VDrift og vedlikehold.​

 

E

EBAEiendom, bygg og anlegg
EDCEstimated Date of Completion.
EBAEiendom, bygg og anlegg
ECOEngineering Change Order (Endringsordre)
ECPEngineering Change Proposal (Endringssøknad)
ECREngineering Change Request (Endringsforslag)
EDIElectronic Data Interchange
EMCElectromagnetic Compatibility (Elektromagnetisk kompatibilitet)

 

F

FBForsvarsbygg
FBLFunctional Baseline (Funksjonell basislinje)
FCAFunctional Configuration Audit (Funksjonell konfigurasjonsrevisjon)
FCDFunctional Configuration Documentation (Funksjonell konfigurasjonsdokumentasjon)
FDForsvarsdepartementet
FELREGFelles register for grunnlagsdata (EDB-system)
FFIForsvarets forskningsinstitutt
FGForce Goals, NATO-terminologi for styrkemål
FIDForsvarets investeringsdatabase
FISForsvarets EDB-baserte informasjonssystem.
FLFremskaffelsesløsning
FLOForsvarets logistikkorganisasjon
FMECAFailure Mode Effect and Criticality Analysis (Feiltype effekt og kritikalitets analyse)
FMFForum for materielle fremskaffelser
FMINForsvarsministeren
FMOForsvarets militære organisasjon. De organisasjonsenheter som er underlagt FSJ
FMSForeign Military Sales (Salgsmåte for militært utstyr fra USA)
FMVFörsvarets Materiellverk, tilsvarer FLO
FOHKFellesoperativt Hovedkvarter
FQRFormal Qualification Review
FRACASFailure Reporting, Analysing and Corrective Action System
FRBFailure Review Board
FSForsvarets Standard
FSCFederal Supply Classification Code
FSCMFederal Supply Code for Manufacturers
FSJForsvarssjefen
FWFirmware (Fastprogrammert dataelement)

 

G

G173xGjennomføringskostnader, kap 173x, post 01 og 11
G1760Gjennomføringskostnader kap 1760, post 01 og 11
GFMGeneralfelttøymester
GFSGjennomførbarhetsstudie.
GIGeneralinspektør
GOGjennomføringsoppdrag​

 

H

HSHorisontal samhandel
HWHardware (Teknisk utrustning/maskinutrustning for EDB)
HWCIHardware Configuration Item

 

​I

ICDInterface Control Documentation (Grensesnittsdokumentasjon)
ICWGInterface Control Working Group (Grensesnittsstyringsgruppe)
IETMInteraktiv Elektronisk Teknisk Manual
IETPInteraktive Elektroniske Tekniske Publikasjoner
ILSIntegrated Logistic Support (Integrert logistikkstøtte)
ILSMIntegrated Logistic Support Manager (ILS-Leder)
ILSPIntegrated Logistic Support Plan (ILS-Plan)
IPInitial Provisioning (Fastsettelse av førstegangs reservedelsopplegg)
IPCIllustrated Parts Catalogue
ISAMIntegrert samarbeid
ISDIn-Service Date
ISOInternational Standardisation Organisation (Internasjonal standardiseringsorganisasjon)
ISSPIntegrated Supply Support Procedures
ITTInvitation to Tender (Forespørsel om tilbud)
IVBIverksettingsbrev (FD)

 

K

K44/47/48Kostnadsramme EBA-investeringer post 44, 47, og 48
K45Kostnadsramme materiellinvesteringer post 45
KDKravdokument.
KLKonseptuell løsning
KOKonseptfase
KOPKrigsoppsettingsplan

 

L

LCCLife Cycle Cost (Levetidskostnader)
LORALevel Of Repair Analysis (Analyse av vedlikeholdsnivå)
LRULine Replaceable Unit
LSALogistic Support Analysis (Logistikkstøtteanalyse)
LSAPLogistic Support Analysis Plan (Plan for logistikkstøtteanalyse)
LSARLogistic Support Analysis Record (LSAR, Database for Logistikkstøtteanalyse)
LSCLife Support Cost
LSPLogistic Support Plan (Plan for logistikkstøtteanalyse )

 

M​​

M​​​​Maintainability (Vedlikeholdsvennlighet)
MAMaterialadministrasjon
MAMDTMean Active Maintenance Down Time (også betegnet M)
MBKMateriellberedskapskontroll
MDMålsettningsdokument (PRINSIX-betegnelse)
MDTMean Down Time
MDTSMean extra Down Time due to Supportability
MIKMateriellidentifikasjonskode
MIL-HDBKMilitary Handbook
MIL-STDMilitary Standard (Militær standard, fra USA)
MK45Målkostnad materiellinvesteringer post 45. Målkostnad fordeles til FLO og nyttes som grunnlag for rapportering. MK45 = K45 - UA45
MMIMan Machine Interface
MODMinistry of Defence
MoEMeasure of Effectiveness (Operasjonelle ytelsesmål, OPUS)
MRBMaterial Review Board (Lokalt endrings- og avviksråd)
MRIMål- og resultatindikator
MSIMaintenance Significant Item
MTBFMean Time Between Failure
M​TOMateriellteknisk ordre (Endringsordre)
MTTFMean Time To Failure
MTTRMean Time To Repair
MWOMaterial Work Order​

 

N

​​

NAMSA​

NATO Maintenance an​d Supply Agency

NATO

North Atlan​tic Treaty Organization (Den nordatlantiske forsvarspakt)

NDI

None Development Items

NDLO

Norwegian Defence Logistics Organisation. Engelsk betegnelse på FLO.

NIIN

NATO Item Identification Number

NOB

Number Of Backorders (Restordre)

NOR

Not Operational Ready (Ikke-driftsklart materiell)

NORAR

NORwegian Architecture Repository

NSCM

NATO Supply Code for Manufacturers

NSN

NATO Stock Number

​NSN​National Stock Number

 

O

OBLOperational Baseline (Operativ basislinje)
OFLOppdrag om utarbeidelse av Fremskaffelsesløsning (Utgått betegnelse)
OKLOppdrag om utarbeidelse av Konseptuell Løsning (Utgått betegnelse)
OPEVALOperativ evaluering
OPUSLogistic Support and Spares Optimisation (EDB-verktøy/Programvare) OPUS10
OP&TOperational test and evaluation
OVOverføringsfase

 

P

PBL​Produktbasislinje (Product Baseline)
PCAPhysical Configuration Audit (Fysisk konfigurasjonsrevisjon)
PCDProduct Configuration Documentation (Produkt konfigurasjonsdokumentasjon)
PDRPreliminary Design Review
PERTProgramme, Evaluation and Review Technique
PHS&TPackaging, Handling, Storage & Transportation (Pakking, forsendelse og preservering)
PKProsjektkoordinator, PK er et gammelst begrep som er erstattet av begrepet totalprosjektkoordinator (TPK)
PLProsjektleder
PMProsjektmedarbeider
PNSProsjektnedbrytningsstruktur
PRRProduction Readiness Review
PSPPrimary Spare Part

 

Q

QAQualit​y Assu​​rance (Kvalitetssik​ring)

R

RReliability (Pålitelighet)
R&MReliabiliy & Maintainability (Pålitelighet & Vedlikeholdsvennlighet, se RAM)
RAMReliability, Availability, Maintainability (Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdsvennlighet, R&M)
RAMSReliability, Availability, Maintainability, Supportability (Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdsvennlighet, Logistikkstøtte-evne/vennlighet)
RCILReliability Critical Item List
RCMReliability Centred Maintenance (Pålitelighetsbasert vedlikehold)
RFDRequest For Deviation (Avvikssøknad)
RFIRequest for Information (Anmodning om informasjon, markedsundersøkelse)
RFPRequest for Proposal (Forespørsel om tilbud)
RFWRequest For Waiver (Avvikssøknad)
RKRResultat- og kontrollrapport. Kvartalsvis rapport til FD iht oppdrag gitt i IVB.
RMPPRisk Management Program Plan
ROSRisk Of Shortage (Mangelsannsynlighet)
RSPLRecommended Spare Part List

 

S

SASystemansvarlig
SAFSystem- og artikkelforvaltning
SATSystem acceptance test
SBSSystem Breakdown Structure (Materiellstruktur)
SDRSystem Design Review
SESystems Engineering
SEMPSystem Engineering Management Plan
SGMLStandard Generalized Markup Language
SOWStatement of Work (Statement of Work)
SRRSystem Requirement Review
SRUShop Replaceable Unit
SSDDSystem/Segment Design Document/Description (Utviklingsspesifikasjon)
SSPSecondary Spare Part
SSRSoftware Specification Review
SSSSystem/Segment Specification (Funksjonell kravspesifikasjon)
STANAGStandardisation Agreement (NATO-standard)
ST MELDStortingsmelding
ST PRPStortingsproposisjon
SWSoftware (Programvare)

 

T

TATTurn Around Time (Omløpstid)
TFFTjenestereglement for Forsvaret
THTeknisk håndbok
TISAMTidlig samarbeid med industrien
TOØMTaktisk, organisatorisk og økonomisk målsetting (gammel PRINSIX-betegnelse, tilsvarer MD)
TPTotalt planbeløp, TP = K45 + K44/47/48 + G1760 + G173x

TPK

Totalt prosjektkoordinator

TRR

 Test Readiness Review

TTØKTaktisk, teknisk og økonomisk kravformulering (gammel PRINSIX - betegnelse, tilsvarer KD nr 2)
TØM

Teknisk og økonomisk mulighetsanalyse

 

U

UA45Usikkerhetsavsetning post 45. Del av kostnadsrammen som normalt ikke fordeles til FLO.
UFLUsignert Fremskaffelsesløsning
UTUtviklingsfase​

 

V

VFSVedlikeholds- og forsyningsstudie (definert i PRINSIX)
VPVirksomhetsplan.​

 

W

WBSWork Breakdown Structure (Arbeidsnedbrytningsstruktur)
WTWaiting Time (Logistikk ventetid)​