Ekstern kvalitetssikring

Finansdepartementet har innført et kvalitetssikringsregime som gjelder for «alle» statlige prosjekter med en kostnadsramme, inkl. mva. over 300 mill. kroner for digitaliseringsprosjekter og 1 mrd. kroner for øvrige prosjekter.

​​Kvalitetssikringen skal munne ut i en sluttrapport med tilråding om kostnadsramme, herunder avsetning for usikkerhet, samt en anbefaling om organisering og styring av prosjektet. Kvalitetssikringen gjennomføres før prosjektet blir fremmet for Stortinget for prinsippgodkjennelse og førstegangsbevilgning.

 

Kontrollhensynet er det dominerende aspekt som skal dekkes ved ekstern kvalitetssikring. Dels skal det være etterkontroll av om grunnlaget for å fremme forslag om godkjennelse av prosjektet med kostnadsramme er tilstrekkelig, og dels skal analysen peke fremover ved å kartlegge styringsmessige utfordringer i gjenstående faser av prosjektet.

Relaterte PRINSIX-sider