KS2

Kvalitetssikringen skal gi oppdragsgiver en uavhengig analyse av prosjektet før det legges frem for Stortinget. Kontrollhensynet er det dominerende aspekt som skal dekkes.

​Omfang

Følgende elementer skal vurderes og rapporteres tilbake til FD og FIN ved endt kvalitetssikring:

 • Grunnleggende forutsetninger
 • Kontraktstrategi
 • Suksessfaktorer/fallgruver

Usikkerhetsanalyse

Usikkerhetsanalysen består av følgende:

 • Generelt
 • Estimatusikkerhet
 • Hendelsesusikkerhet
 • Reduksjon av risiko
 • Forenklinger og reduksjoner
 • Konklusjon, herunder tilråding om kostnadsramme inkl. avsetning for usikkerhet og styringsramme
  Tilrådning om organisering og styring av prosjekt

I tillegg er det viktig å etterse at prosjektet er veldefinert og avgrenset og at forutsetningene som var lagt til grunn i KS1 fortsatt er gyldige.