maalhierarki

Målhierarki

Målhierarkiet for prosjektet består av samfunnsmål, effektmål og resultatmål. 

Det er ikke utarbeidet et eget vedlegg for mål- og strategidokument for å beskrive målstrukturen, prosjektes målhierarki.

Begrepene, samfunnsmål, effektmål og resultatmål, og sammenhengen mellom målene, blir beskrevet direkte i kapittel 3 i KVU, som illustrert i figuren nedenfor.

Målhirearki

Målhierarkiet behandles iht. DFØs veileder for SØA​​.​​​​