Drift

​Etter at materiellet er anskaffet, overføres det til bruker. Drift innebærer forvaltning, bruk og vedlikehold av materiellet, og berører normalt ikke investeringsorganisasjonen.

​​Unntaket er dersom det er behov for ekstraordinært vedlikehold i en størrelsesorden som organiseres som egne prosjekter, typisk midtlivsoppdateringer, eller modifikasjoner som gir ny eller vesentlig økt ytelse.

Når materiellet nærmer seg maksimal levetid, vil det vurderes hvorvidt en levetidsforlengelse skal igangsettes, eller om materiellet skal fases ut og erstattes med nytt materiell. I slike tilfeller vil investeringsorganisasjonen igjen håndtere problematikken, og eventuelt starte arbeidet med nye konseptuelle vurderinger, eller fremskaffelsesløsninger.

 

Drift er en livssyklusfase der materiellsystem er fordelt til brukere og satt i full drift. I fasen anvendes og vedlikeholdes materiellsystemet, og driften følges opp for å sikre en forsvarlig forvaltning av materiellsystemet.

Se også:
- Materiellforvaltning
- Operativ bruk
- Avhending av materiell