NH90 testet i rom sjø

Ved bruk av nye testmetoder har Forsvarsmateriell testet NH90-helikoptret i alt fra svak vind til sterk kuling og i sjø med fem meter høye bølger uten å måtte vente på værgudene. Den nye testmetoden er realistisk samtidig som den er kostnadsbesparende.

​Dette er en ny metode for å gjennomføre Ship Helicopter Operational Limitations (SHOLs). I tidsperioden mellom 9. til 20. april fikk Forsvarets nye helikopter NH90 testet sine egenskaper helt opp til sine begrensninger i værharde Nordsjøen.

– Det er spennende å være en av de første som er med på å gjennomføre dette. Jeg har vært med på å gjennomføre tre SHOLs-tester i Nederland og en her i Norge. Vi kan med denne metoden for SHOLs teste helikopteret tett opp mot dets begrensninger, sier Forsvarsmateriells testpilot Rogier van Kralingen, og legger til at det er givende å levere noe som i høyeste grad styrker Forsvarets operativ evne.

Norge har aldri gjennomført SHOLs-tester på denne måten før. Og første test ble gjort i samarbeid med Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Royal Netherlands Air Force, NLR (Netherlands Aerospace Centre), Aeromath og Forsvarsmateriell luftkapasiteter.

NH90 på dekket til KNM «Thor Heyerdahl». (Foto: Forsvaret)
NH90 på dekket til KNM «Thor Heyerdahl». (Foto: Forsvaret)
NH90 på fregatt (Foto: Forsvaret)
NH90 på fregatt (Foto: Forsvaret)
NH90 lander under SHOLs. (Foto: Forsvaret)
NH90 lander under SHOLs. (Foto: Forsvaret)
KV «Svalbard» sett fra NH90. (Foto: Forsvaret)
KV «Svalbard» sett fra NH90. (Foto: Forsvaret)
NH90 på dekket til KNM «Thor Heyerdahl». (Foto: Forsvaret)
NH90 på fregatt (Foto: Forsvaret)
NH90 lander under SHOLs. (Foto: Forsvaret)
KV «Svalbard» sett fra NH90. (Foto: Forsvaret)

– Vi må få felles forståelse for hva skal gjennomføres, hvordan og ikke minst hvorfor vi må gjøre akkurat dette. Det som var flott med testene i april var å oppleve at alle var på samme lag og at alle leverte det de skulle, og mer under testingen, sier van Kralingen.

Bygger modeller

Det første som gjøres i denne SHOLs-testen er å bygge modeller av de marinefartøyene som testene skal utføres på. Så blir modellene brukt i gjennomføring av tester i vindtunnel, det har foregått i Nederland.

– Vindtunnelen brukes for å se hvordan skipenes utforming påvirker luftstrømmen rundt skipene, som igjen vil påvirke helikoptret, sier van Kralingen.

I kombinasjon med begrensingene til helikopteret, vil testene vise de avgrensede områdene og scenariene en tror helikopteret kan operere under på fartøyene. Metoden brukt i SHOLs er ny i Norge, men i Nederland har metoden blitt brukt i lang tid.

En mer effektiv og kostnadsbesparende testmetode

Brigader Diederik W. Kolff, sjef Forsvarsmateriell luftkapasiteter kan fortelle at det i løpet av 11 dager ble det gjennomført 14 testoppdrag, fem av disse på natten. Under testoppdragene ble det gjennomført 308 landinger, altså en landing hvert fjerde minutt. 164 landinger på kystvaktskipet KV «Svalbard» og 144 på fregatten «Thor Heyerdahl».

– Dette er for Norge en helt ny måte å godkjenne helikoptre til bruk på Sjøforsvarets fartøy. Før kunne gjennomføring av en test på ett fartøy ta opp mot fire uker og opp til 80 flytimer. Nå gjennomfører vi testen på to fartøyer på sju dager og 33 flytimer, sier brigaderen.

Denne metoden å gjennomføre godkjenninger av helikoptre vil være mer effektiv og kostnadsbesparende enn den gamle metoden. Før måtte helikopteret stå på fartøyet og vente på de forskjellige værtypene. Det tar lenger tid, det er vanskeligere å samle data samt det koster mye mer for Forsvaret.

– Vi er mindre avhengig av været. I tillegg sparer vi både tid og ikke minst penger på å gjennomføre testingen slik, sier Kolff. NH90 i endelig versjon har landet Forsvarets første NH90 i endelig versjon ankom Norge mandag denne uken. Det var en viktig milepæl i NH90-prosjektet.