Prosjekt

Nye radarer

De nye radaranleggene skal opprettholde Forsvarets evne til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.
Pil
Prosjekt

Nye kystvaktfartøy

Tre nye kystvaktfartøy skal erstatte fartøy i Nordkapp-klassen. Anskaffelsen av kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge noensinne.
Pil
Prosjekt

Artillerianskaffelse

Tre kontrakter inngår i hovedkontrakten for artillerisystemet K9 Vidar; hovedkontrakten som omhandler leveransen av selve våpensystemet, vedlikeholdsavtalen og en avtale om etablering av teknisk kompetansesenter i Bjerkvik.

Hovedkontrakten omfatter en leveranse av 24 skyts (K9) med tilhørende ammunisjonskjøretøy (K10), med opsjon på ytterligere 24 systemer.

Vedlikeholdsavtalen omfatter rammeavtaler for avrop og anskaffelse av reservedeler og teknisk støtte i levetiden til artillerisystemet.

Avtalen om etablering av teknisk kompetansesenter artilleri innebærer oppbygging av kompetanse, leveranse av testutstyr og simulator til vognføreropplæring. 

Kontraktør

Kontrakten ble inngått med Sør-koreanske Hanwha Land Systems i slutten av 2017. I kontrakten inngår det en avtale for logistikkstøtte i materiellets levetid og en avtale for etablering av et teknisk kompetansesenter ved Bjerkvik Tekniske Verksted.

Før inngåelsen av hovedkontrakten ble en industrisamarbeidsavtale med Sør-Korea signert.

Organisering

Forsvarsmateriell landkapasiteter er ansvarlig for gjennomføring av anskaffelsen.

Status

Forsvarsmateriell signerte i slutten av 2017 kontrakt på leveranse av 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy, med opsjon på ytterligere 24 systemer til Hæren.

Første leveranse av to skyts og ett ammunisjonskjøretøy fant sted høsten 2019. Resterende materiell ble levert høsten 2020.

Pil
Prosjekt

Kampvognprosjektet

Kampvognprosjektet er Hærens største investering noensinne. De nye CV90-vognene skal erstatte Hærens gamle CV9030-flåte og vil gi Hæren et betydelig operativt løft.
Pil
Prosjekt

Logistikk- og støttefartøy

Sjøforsvaret har mottatt sitt største fartøy noensinne. Hun har fått navnet KNM «Maud».
Pil
Prosjekt

Lastevognporteføljen

Forsvaret trenger erstatning for dagens lastevogner.
Pil