VI UTRUSTER FORSVARET

F-35
Nye kystvaktfartøy
Program Mime
Ledige stillinger
Det tredje kystvaktfartøyet har nå ankommet Norge_4000x2250

KV Hopen har ankommet Norge

Fartøyet er det tredje i rekken av nye kystvaktfartøy i Jan Mayen-klassen. Nå venter en intensiv periode med utrustning, testing og ferdigstillelse før fartøyet settes i drift. 

Tomas Beck, sjef Forsvarsmateriell Landkapasiteter (t.v.) og Vegard Sande, administrerende direktør i Nammo.

Mer artilleriammunisjon til Forsvaret

Forsvarsmateriell har signert kontrakt med det norske forsvarsindustriselskapet Nammo om en serieleveranse av 155 millimeter sprenggranater til Hæren de neste årene. 

Industri- og materiellsamarbeid

Ut fra økonomiske, operative og industrielle forhold er det i Norges strategiske interesse å delta i internasjonalt materiellsamarbeid. I tillegg til å være en strategisk rådgiver overfor Forsvarsdepartementet, har vi ansvar for å følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med å gi markedsstøtte til norsk industri. 

Gjennom industrisamarbeidsavtaler bidrar Forsvarsmateriell til å understøtte Forsvarets behov ved blant annet å sikre konkurransedyktig norsk industri adgang til utenlandske markeder. Avtalene fremforhandles på vegne av Forsvarsdepartementet og forplikter internasjonale leverandører til å gjøre industrisamarbeid med norsk forsvarsindustri, forsknings- og utviklingsmiljø eller også med Forsvaret

Aktuelt