VI UTRUSTER FORSVARET

Vårt samfunnsoppdrag er å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret. Vi ivaretar industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid. 

Anskaffe materiell
Forvalte materiell
Utfase materiell

Industri- og materiellsamarbeid

Ut fra økonomiske, operative og industrielle forhold er det i Norges strategiske interesse å delta i internasjonalt materiellsamarbeid. I tillegg til å være en strategisk rådgiver overfor Forsvarsdepartementet, har vi ansvar for å følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med å gi markedsstøtte til norsk industri. 

Gjennom industrisamarbeidsavtaler bidrar Forsvarsmateriell til å understøtte Forsvarets behov ved blant annet å sikre konkurransedyktig norsk industri adgang til utenlandske markeder. Avtalene fremforhandles på vegne av Forsvarsdepartementet og forplikter internasjonale leverandører til å gjøre industrisamarbeid med norsk forsvarsindustri, forsknings- og utviklingsmiljø eller også med Forsvaret

Aktuelt