Vi utruster Forsvaret

Forsvarsmateriell utruster Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til Forsvarets operative evne. Etaten foretar investeringer og forvalter materiellet gjennom levetiden. Dette gjelder alt fra soldatens utrustning til stridsvogner, ubåter, kampfly og IKT og mye mer.

Aktuelt

Utvalgte prosjekter

Nedenfor finner du en liste over større materiellsatsninger her og nå. Klikk på hver enkelt av dem for å lese mer. 

Prosjekt

Nye radarer

De nye radaranleggene skal opprettholde Forsvarets evne til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.
Pil
Program

MAST

MAST står for "militær anvendelse av skytjenester". Forsvaret bruker i liten grad skytjenester i dag. Dette skal MAST endre.
Pil
Prosjekt

Nye stridsvogner

Regjeringen vil kjøpe nye stridsvogner, og anskaffelsesprosjektet utføres av Forsvarsmateriell.
Pil
Program

Prosjekt nye ubåter

Ula-klassen har sikret norske farvann i snart 30 år, men fra slutten av 2020-tallet skal de erstattes av fire nye ubåter.
Pil
Prosjekt

P-8A Poseidon

P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger.
Pil
Program

Mime

Mime skal modernisere informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret. Mime skal også sørge for økt effektivitet i måten løsninger og systemer tas frem på, for det vi velger å omtale som den "kampnære IKT-en".
Pil
Prosjekt

Nye kystvaktfartøy

Tre nye kystvaktfartøy som skal erstatte fartøy i Nordkapp-klassen. Anskaffelsen av kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge noensinne.
Pil
Prosjekt

Logistikk- og støttefartøy

Sjøforsvaret har mottatt sitt største fartøy noensinne. Hun har fått navnet KNM «Maud».
Pil
Program

Kampflyprogrammet

I tiden frem mot 2025 skal Norge anskaffe 52 F-35A CTOL. Kampflykjøpet er den største forsvarsanskaffelsen Norge har gjort noen gang.
Pil
Prosjekt

Helikopter til fregatt og kystvakt - NH90

Forsvarsmateriell skal anskaffe fjorten NH90-helikoptre, primært til maritim tjeneste på fregatter av Fridtjof Nansen-klassen og Kystvakten.
Pil
Prosjekt

Nordic Combat Uniform (NCU)

Det nordiske samarbeidsprosjektet NCU skal anskaffe og utruste soldater i de fire deltagerlandene med ny, felles kampuniform.
Pil
Prosjekt

Lastevognporteføljen

Forsvaret trenger erstatning for dagens lastevogner.
Pil