Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på noen av spørsmålene vi mottar fra de som vil søke jobb hos oss.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg i løpet av mine mer enn fem år i Forsvarsmateriell ikke har hatt eneste kjedelig dag, sier overingeniør Omar Ilyas.
– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg i løpet av mine mer enn fem år i Forsvarsmateriell ikke har hatt eneste kjedelig dag, sier overingeniør Omar Ilyas.

Hva er sikkerhetsklarering?

De fleste stillinger i Forsvarsmateriell krever at man må kunne sikkerhetsklareres. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) innhenter personkontrollopplysninger for samtlige klareringssaker i Norge. Les mer om sikkerhetserklæringsprosessen her.

Hvordan blir man sikkerhetsklarert?

Du fyller ut Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) personopplysningsblankett og leverer til din nærmeste leder. Her kan du laste ned personopplysningsblanketten.

Hvorfor jobber det militære i en sivil etat?

Forsvarsmateriell har rundt 500 militære stillinger og rundt 900 sivile stillinger fordelt rundt på de forskjellige kapasitetene og avdelingene. 

Kompetanse, og ikke personellkategori, skal være styrende i sektorens ansettelsesprosesser. Det er de funksjonelle krav til stillingen som definerer hvorvidt personellet skal tilsettes sivilt eller militært. Den militære profesjonskompetansen skal først og fremst prioriteres til de funksjoner som er knyttet til Forsvarets kjerneoppgaver. Av dette følger det at sivil kompetanse skal benyttes i den utstrekning det er mulig og operativt hensiktsmessig. Forsvarsmateriell vil både ha behov for personell med militær profesjonskompetanse og kompetanse fra det sivile samfunn.

Hva er forskjellen på militær og sivil søknadsprosess?

Ikke så mye. Rekrutteringsprosessen vår er nesten identisk for sivil og militær rekruttering.

Kan man sende en åpen søknad?

Det er dessverre ikke anledning til å sende åpne søknader til Forsvarsmateriell. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på våre utlysninger og se når det kommer en stilling som passer for deg. Klikk her for å se alle våre ledige stillinger.

Må man registrere seg i Webcruiter?

For å kunne sørge for god og etterrettelig kandidatbehandling mottar vi kun søknader som er sendt inn via rekrutteringsverktøyet Webcruiter. Hvis du ikke allerede har en profil der, må du registrere deg for å søke.