Offentlighet og innsyn

Forsvarsmateriell legger ut sin offentlige postjournal en gang i uken. Journalen kan lastes ned fra denne siden i pdf-format.

2018-09-06-omradesoldater-ovelse-njard-Forsvaret

Interessenter kan fremme sitt innsynskrav ved å kontakte fma.innsyn@fma.no.

Forsvarsmateriell er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig postjournal. Offentlig postjournal gir en oversikt over korrespondanse til og fra Forsvarsmateriell samt gir oversikt over intern korrespondanse mellom Forsvarsmateriells enheter.

Offentlig postjournal genereres fra vårt sentrale saks- og arkivsystem, DocuLive. Tilgang på informasjon avhenger av hvilket vern eller graderingsnivå i offentlighetsloven og sikkerhetsloven som gjelder for dokumentet.

Kontaktinformasjon

Send e-post til fma.innsyn@fma.no

Postadresse:
Forsvarets arkivtjeneste
Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer.

Postjournaler 2022

Postjournaler 2021

Postjournal 2020

Postjournal 2019

Postjournaler 2018

Postjournaler 2017

Postjournaler 2016

Forsvarsministeren besøkte Forsvarsmateriell3_1920x1080
Her er en av verdens eldste jagerflypiloter2_1920x1080
Publikumsrekord på årets leverandørmesse3_1920x1080
Tomas Beck blir ny sjef Landkapasiteter_1920x1180
Modernisering av Forsvaret fortsetter4_1920x1080
Forsvarsmateriell har inngått kontrakt for configuration audit på Nansen-klassen_4000X2250
Kampsystemet på Skjold-klassen skal oppgraderes. Foto: Forsvaret
Signerte Norges største droneavtale2_1920x1080
Prosjekt

P-8A Poseidon

P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger.
Pil
NH90_1920x1080
Fra venstre: sjef IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø i Forsvarsmateriell, Head of finance and controlling IFF Thomas Zellner og  Head of IFF and Comms  Jan-Freerk Janssen  i HENSOLDT Sensors GmbH.
P-8-prosjektet i rute etter femte flyleveranse2_1920x1080