Offentlighet og innsyn

Forsvarsmateriell legger ut sin offentlige postjournal en gang i uken. Journalen kan lastes ned fra denne siden i pdf-format.

2018-09-06-omradesoldater-ovelse-njard-Forsvaret

Interessenter kan fremme sitt innsynskrav ved å kontakte fma.innsyn@fma.no.

Forsvarsmateriell er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig postjournal. Offentlig postjournal gir en oversikt over korrespondanse til og fra Forsvarsmateriell samt gir oversikt over intern korrespondanse mellom Forsvarsmateriells enheter.

Offentlig postjournal genereres fra vårt sentrale saks- og arkivsystem, DocuLive. Tilgang på informasjon avhenger av hvilket vern eller graderingsnivå i offentlighetsloven og sikkerhetsloven som gjelder for dokumentet.

Kontaktinformasjon

Send e-post til fma.innsyn@fma.no

Postadresse:
Forsvarets arkivtjeneste
Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer.

Postjournaler 2022

Postjournaler 2021

Postjournal 2020

Postjournal 2019

Postjournaler 2018

Postjournaler 2017

Postjournaler 2016

Forsvarsmateriell kjøper bærbart luftvern til Hæren_1920x1080
Artillerilokaliseringsradar
Chandra Marshall, Vice President for Radar & Sensor Systems hos Lockheed Martin, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og investeringsdirektør i Forsvarsmateriell Øyvind Johan Kvalvik.
(se og last ned flere bilder lengre ned)
Jan Mayen dåp9_1920x1080
Jan Mayen dåp3_1920x1080
Av hensyn til beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, var det kun norske verft som fikk delta i konkurransen om å bygge fartøyene.
Prosjekt

Nye kystvaktfartøy

Tre nye kystvaktfartøy skal erstatte fartøy i Nordkapp-klassen. Anskaffelsen av kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge noensinne.
Pil
Signerte rekordavtale for missiler til f35_1920x1080
Norge selger et mindre antall F-16 til Draken International2_4000x2250
Pressemelding F16
5G i felt for Norges forsvar1_1920x1080
Forsvarsministeren besøkte Forsvarsmateriell3_1920x1080