Satellittingeniør Vidar Madsen tester om løsningen fungerer mellom fjellene nord på Svalbard.

Vil du bli vår nye kollega?

Klikk her for å se alle våre ledige stillinger.

Spørsmål og svar for jobbsøkere

De vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med rekruttering, handler om sikkerhetsklarering, søkeprosessen og arbeidshverdagen i Forsvarsmateriell.

Få svar på praktiske spørsmål

På jobb for å utruste forsvaret

Forsvarsmateriell planlegger og gjennomfører omfattende investeringer og løpende anskaffelser til alle grenene i Forsvaret. Vi samarbeider tett med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og sørger også for forvaltning og forsvarlig utfasing av materiellet. Dette er et et komplekst og spennende arbeid som krever kompetente mennesker innen mange ulike fag. 

Hos oss jobber det både sivilt og militært personell, og mange er av oss er jurister, økonomer og ingeniører. Du vil få jobbe i et dynamisk og tverrfaglig miljø sammen med medarbeidere med høy kompetanse og stor ansvarsfølelse.

Vi er stadig på utkikk etter måter å forbedre oss på, og er ikke redd for nye idéeer. Vi investerer i egen kompetanse gjennom videreutdanning og prosessutvikling. Vi har en egen prosjektlederutdanning for de som vil bli prosjektledere hos oss.  Prosjektmetodikken vår heter Prinsix og litteraturen til Prinsix er tilgjengelig på egne nettsider.

Hos oss vil du få være med på et viktig samfunnsoppdrag, sammen med en gjeng solide kolleger som jobber som et lag og tar vare på hverandre på samme måte som vi er med å tar vare på Norge og Norges styrker gjennom vårt arbeid. 

 

Noen av fordelene med å jobbe hos oss

Fleksibel arbeidstid. Forsvarsmateriell skal være et godt sted å være. Vi har forståelse for at våre ansatte er i ulike faser i livet, og legger til rette for at alle skal få et balansert forhold mellom jobb og fritid. Normal arbeidstid er fra 07.30 - 15.00, med kjernetid fra 09.00 - 14.30.

Bedrifthelsetjeneste. Vi har en avtale med Forsvarets bedriftshelsetjeneste.

Trening i arbeidstiden. Du får mulighet til å trene inntil to timer per uke i arbeidstiden. Vi har tilgang til militære treningssentre med styrkerom og ulike gruppetimer ved alle våre lokasjoner.

Barnehage. Enkelte av våre arbeidssteder tilbyr barnehage.

Gunstige pensjons- og forsikringsordninger. I Forsvarsmateriell har vi gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse samt mulighet for medlemskap i Forsvarets personellservice som også tilbyr gunstige forsikringer, lån og spareordninger.

Våre hovedoppgaver

 • å bistå Forsvarsdepartementet, Forsvaret og øvrige virksomheter i planleggingen av materiellprosjekter
 • å planlegge og gjennomføre materiellinvesteringsprosjekter for Forsvaret og øvrige virksomheter
 • å forvalte materiell
 • å ivareta fagmyndighet for materiell
 • å gi råd til Forsvarsdepartementet og virksomheter innenfor organisasjonens ansvarsområder
 • å støtte Forsvaret og øvrige deler av sektoren med kompetanse innenfor organisasjonens ansvarsområder
 • å følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet ved markedsføring av norsk industri
 • å ivareta den nasjonale forsvarsindustrielle strategien etter føringer gitt av Forsvarsdepartementet
 • å utarbeide og vedlikeholde en årlig plan for avhending av utrangert materiell
 • å forvalte og avhende materiell som er utrangert fra etatene i forsvarssektoren
 • å fastsette og føre lovpålagte registre som kjøretøyregister, våpenregister, luftfartøyregister og fartøyregister

Aktuelt fra Forsvarsmateriell