Prosjektmetoder

Det er viktig for oss å jobbe effektivt. Derfor fokuserer vi på på kontinuerlig forbedring (lean) og på vår egen Prinsix-metode.

2016-11-24-Dilemmatrening-Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell er en kunnskapsbedrift med 1450 ansatte. Våre medarbeidere bruker særlig  to arbeidsmetoder i hverdagen; prosjektmodellen Prinsix og arbeidsmetodikken kontinuerlig forbedring eller lean

Prinsix

Prinsix rammeverk eies av Forsvarsdepartementet, mens Forsvarsmateriell forvalter det på vegne av aktørene i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell er videre gitt i oppgave å ivareta en helhetlig tilnærming av innholdet, både faglig og layout-messig. Endringer av Prinsix behandles av Prinsix endringsråd. Prinsix endringsråd består av representanter fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell, Forsvaret og Forsvarsbygg, og ved behov kan rådet utvides til Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
Dersom det er noe du lurer på knyttet til Prinsix eller investeringer generelt, og som du ikke finner svar på her, ta kontakt med oss via våre kontaktsider.​

Lean og kontinuerlig forbedring

Rundt 100 endringsagenter, ledere og annet nøkkelpersonell i Forsvarsmateriell skal videreutdannes i kontinuerlig forbedring og Lean. Tjenestene leveres som et samarbeid mellom Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen ved UiA.

Kurstilbudet består av åtte ulike moduler fordelt på to emner, med fire moduler om våren og fire om høsten. Tilbudet vektlegger hvordan virksomheten kan benytte ulike teorier og praktiske anvendelser for å utvikle sin rolle som lærende organisasjon. Avtalen har en ramme på to år, med opsjon på ytterligere to år.