DSC03378_justertCrop

Samarbeid med næringslivet

Å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell stiller store krav til forsvarsetatenes kompetanse. Det er verken mulig eller ønskelig for Forsvaret selv å dekke det fullstendige kompetansebehovet. Forsvaret er derfor avhengig av langsiktige samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet for å kunne levere materiell med den kvaliteten som er forventet.​
 

Utvikle norsk forsvarsindustri

Industrisamarbeidet skal bidra til utviklingen av gode produkter til bruk i det norske forsvaret. Det skal også sikre konkurransedyktig norsk industri adgang til utenlandske markeder gjennom industrisamarbeidsavtaler (gjenkjøpsavtaler). Disse avtalene inngås av Forsvarsmateriell på vegne av Forsvarsdepartementet. Avtalene inngås med internasjonale leverandører og forplikter dem til å gjøre industrisamarbeid med norsk forsvarsindustri.
 

Tidligsamarbeid og kompetanseoverføring

Det skal åpnes for dialog og samarbeid mellom kunde og leverandør i de tidligste fasene av anskaffelsesprosessen. Slik blir forsvarssektoren kjent med markedsutviklingen, og næringslivet forstår Forsvarets langsiktige behov for materiell, kompetanse og tjenester. Forsvarsmateriell deltar på flere konferanser og arrangementer i løpet av året, der formålet er å skape dialog og samarbeid med norsk industri.

FAFforside2019
FAF

Fremtidige anskaffelser i forsvarssektoren 2021 - 2028

Forsvarsdepartementet oppdaterer årlig informasjon om planlagte investeringer og anskaffelser. Dokumentet omtales ofte som FAF. Trykk her for å lese eller laste ned dokumentet.

Utlyste anskaffelser fra Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell ønsker å konkurranseutsette alle anskaffelser så langt det er mulig. Anskaffelser som skal kunngjøres er å finne på Doffin. Alle anskaffelser over 1,3 millioner skal utlyses gjennom Doffin og den internasjonale utlysningsportalen TED.

Sikkerhetsgraderte anskaffelser

En del av Forsvarets anskaffelser er sikkerhetsgraderte (i overenstemmelse med sikkerhetsloven), eller vil av andre grunner ikke kunngjøres. I slike tilfeller henvender Forsvaret seg direkte til aktuelle leverandører.

Terskelverdi

Terskelverdier er beløpsgrenser som avgjør hvilke forskrifter som gjelder under en anskaffelse. Eksempelvis om det er kunngjøringsplikt. Det er ulik terskelverdi i regelverkene FOA og FOSA. Informasjon om terskelverdi finnes på regjeringens nettsider.

Veiledning i bruk av filtre i Doffin

Vi ønsker å gjøre det lettere for potensielle leverandører å bruke utlysningsportalene som brukes for offentlige anskaffelser. Vi har laget en enkel oversikt over typene kunngjøringene offentlige etater som Forsvarsmateriell benytter i Doffin.

Kontaktpunkter for industrien

FORSVARSMATERIELL LANDKAPASITETER
Ansvarsområde:
Kjøretøy, simulatorer, elektrooptisk, våpen, uniform, drivstoff, ammunisjon, basemateriell​

Besøksadresse:
Kolsås base, Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås 

Kontakt:​​​ 
landkap.forsvarsmateriell@mil.no

FORSVARSMATERIELL MARITIME KAPASITETER
Ansvarsområde:
Fartøyer, våpenteknisk sjø, systemansvar sjø

Besøksadresse: 
Haakonsvern, 5886 Bergen 

Kontakt:​​​
markap.forsvarsmateriell@mil.no​

FORSVARSMATERIELL LUFTKAPASITETER
Ansvarsområde:
Kampfly, flermotorfly, helikopter, droner, systemansvar luft​​​
 

Besøksadresse:
Kjeller base, Fetveien 80-84, 2007 Kjeller

Kontakt:​​​​
luftkap.forsvarsmateriell@mil.no

FORSVARSMATERIELL IKT-KAPASITETER
Ansvarsområder:

IKT-utstyr, fagansvar IKT, nettverksbasert forsvar

Besøksadresse:
Kolsås base, Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås 

Kontakt:​​​​ 
ikt-kap.forsvarsmateriell@mil.no

KNM «Maud» i Oslofjorden på vei til Revierkaia. (Foto: Martin Giskegjerde/Forsvaret)
Les også

Materiellsamarbeid

Nasjonalt og internasjonalt materiellsamarbeid er et sentralt virkemiddel i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
thumbnail_IMG_1823

Møteplasser og dialog med forsvarsindustrien

Forsvarsmateriell deltar på flere arrangementer hvert år der vi informerer om Forsvarets materiellbehov og gjør oss kjent med eksisterende og potensielle leverandører. 

Interesseorganisasjonen for forsvars- og sikkerhetsindustrien (FSi) organiserer flere av dem, og er en viktig partner i samarbeidet med industrien. 

Ved spørsmål til arrangementene kan du ta kontakt med FSi: 

E-post: fsi@nho.no

Telefon: +47 23 08 80 00