Vi støtter opp om FNs bærekraftmål og bærekraft er en del av verdigrunnlaget vårt.  

 

Vi jobber kontinuerlig med å redusere vår negative klima- og miljøpåvirkning i den interne driften vår og vi er opptatt av å sørge for likestilling og trygge arbeidsvilkår for våre egne ansatte. 

Vi forvalter store verdier på samfunnets vegne og gjennomfører store anskaffelser både nasjonalt og internasjonalt. En av ambisjonene våre innen bærekraft er derfor å være i front når det gjelder god forretningsskikk. Vi skal også ha god styring over de økonomiske ressursene vi forvalter. 

I anskaffelsene våre skal vi sikre grunnleggende krav til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og antikorrupsjon i leverandørkjeden.

Om lag 70% av forsvarssektorens negative klimapåvirkning er indirekte og kommer blant annet fra materiellet Forsvarsmateriell fremskaffer til sektoren.

Derfor setter vi klima- og miljøkrav til leverandører og materiell som skal bidra til å redusere CO2-utslipp og energiforbruk under produksjonsprosessene og når materiellet er i drift.

Miljøkravene våre legger også til rette for gjenbruk og sirkulær økonomi. Et eksempel er disse nye trugene vi skaffer til Forsvaret. De er produsert i resirkulerbar plast og kan returneres til produsenten som vil gjenbruke deler av materiellet i trugene. 

Hvit truge på svart bakgrunn
De nye trugene til Forsvaret har en klar miljøprofil: De kan resirkuleres. Foto: Snowmotion AS

 

Bærekraft må være en integrert del av alt vi gjør

Våre fire fokusområder innenfor bærekraft: 

Forsvarsmateriell skal: 

  • Redusere klima- og miljøavtrykk 
  • Sikre likestilling, mangfold, inkludering, menneskerettigheter og arbeidsforhold i alle ledd 
  • Ha et effektivt, forsvarlig og etisk styresett 
  • Anskaffe materiell som er trygt å bruke og tilpasset brukernes behov 
Forsidebilde aug22_1920x1080
Vårt arbeid med bærekraft er tett knyttet opp mot våre etiske retningslinjer og vårt samfunnsansvar

Vil du lære mer om vårt bærekraftarbeid?

Aktuelle artikler