Våre tre hovedprosesser

Våre tre hovedprosesser er å anskaffeforvalte og utfase materiell for Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell skal forvalte materiellet gjennom hele dets levetid for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Les om dem her. 

Utvalgte prosjekter

Nedenfor finner du en liste over større materiellsatsninger her og nå. Klikk på hver enkelt av dem for å lese mer.