Våre tre hovedprosesser

Våre tre hovedprosesser er å anskaffeforvalte og utfase materiell for Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell skal forvalte materiellet gjennom hele dets levetid for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Les om dem her. 

2013-10-30-antenne-justeres-sambandsbataljonen.Forsvaret

Slik bidrar vi til Norges forsvarsevne

Forsvarsmateriell har til enhver tid mer enn 200 anskaffelsesprosjekter i prosess og forvalter mer en 450 kontrakter. Hvert prosjekt kan inkludere flere kontrakter med ulike leverandører. Ved særdeles omfattende og sammensatte materiellinvesteringer gjennomfører vi flere relaterte prosjekter parallelt. Disse store investeringene kaller vi program. 

Gjennom små og store anskaffelser bidrar Forsvarsmateriell daglig med å utruste Forsvaret. De største prosjektene er ubåt, nye F-35 kampfly, nye kystvaktfartøy, kampvogner, Joint Strike Missile, felles nordisk uniformsløsning og nye helikoptre. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Målet vårt er å få mer og bedre forsvar for pengene.

Vi samarbeider tett med Forsvaret, andre aktører i forsvarssektoren (Forsvarets forskningsinstitutt, NSM og Forsvarsbygg) og nasjonale og internasjonale leverandører for å løse vårt oppdrag. På denne siden finner du et utvalg av våre prosjekter.

Utvalgte prosjekter

Nedenfor finner du en liste over større materiellsatsninger her og nå. Klikk på hver enkelt av dem for å lese mer.