Denne uka overtar Norge sitt første P-8A Poseidon2_4000x2250

P-8A Poseidon

P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger.

p-8-poseidon-forsvaret
P-8A Poseidon skal brukes av
Luftforsvaret

P-8A Poseidon

Fakta om prosjektet

Prosjektets navn: Investeringsprosjekt 2047 Videreføring av MPA- og ISR-kapasitet

Omfang: 5 P-8A Poseidon maritime patruljefly bygget med utgangspunkt i Boeing 737-800

Prosjektets verdi: cirka 11,4 milliarder kroner

Prosjektets deltakere: Forsvarsmateriell, Forsvaret, Forsvarsdepartementet

Oppdrag gitt: 2016

Ferdigstillelse: Innen utløpet av 2026

Beskrivelse 

For å videreføre en maritim patruljefly- og ISR-kapasitet som kan møte dagens og fremtidens utfordringer har Forsvarsmateriell fått i oppdrag å anskaffe nye maritime patruljefly.

Poseidon-flyene kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde. Flyene har evne til å detektere, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann.

P-8A Poseidon vil også videreføre bidrag til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, og er også en kapasitet for søk og redning i havområdene utenfor Norge. Det er i tillegg et viktig bidrag til samfunnssikkerheten gjennom evnen til å bidra til maritime kontraterroroperasjoner.

Kjøpet gjøres som en ordinær anskaffelse fra amerikanske myndigheter. Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkingssystemer, nye antiubåtvåpen og støttesystemer.

Kostnadsrammen er på om lag 11,4 milliarder kroner (2022-verdi), og i tillegg kommer kjøp av utstyr over etterretningstjenestens budsjetter. Totale kostnader er regnet inn i langtidsplanens kostnadsrammer. ​

Byggingen av de norske flyene startet i februar 2021, og et norsk fly tok av for testflyging for første gang i august 2021. Forsvarsmateriell overtok det første flyet i november 2021, og begynte leveransene til Norge og Evenes flystasjon i februar 2022. 

P-8 forsidebilde_4000x2250
Vingtor3_16x9
Her for Norges første P8-fly montert vingene sine på Boeings fabrikk.
Neste P-8 Poseidon er landet på Evenes3_16x9

Les om flere av våre prosjekt